Måndag 7 oktober 2013

Motion: Skaraborg försöksregion för minskat strandskydd

Sten Bergheden (M) föreslår i motion till riksdagen att Skaraborg blir försöksregion för minskat strandskydd.
- De nya strandskyddsreglerna undantar idag områden för landsbygdsutveckling i strandnära områden, vilket har gett möjlighet för kommuner att ta vara på sina sjö- och vattenlägen bättre. Men detta undantag bör utökas till att även inkludera våra större sjöar som Vänern och Vättern. När det nu görs en översyn av strandskyddsreglerna bör Skaraborg därför göras till försöksregion för att minska strandskyddet ytterligare. Det är viktigt för Skaraborg att vi får möjligheten att använda delar av strandområdena för att skapa attraktiva bostadsområden och för att kunna utveckla företagandet och turismen.

Pressmeddelande från: Moderaterna