Insändare

Vill du göra din röst hörd - skriv en insändare i Hällekiskuriren.

En insändare har en argumenterande stil. Den bör endast handla om en fråga, helst av lokal karaktär. Inlägget ska vara kort, gå rakt på sak och ha ett enkelt språk.

Insändare med lokala ämnen prioriteras.

Redaktionen förbehåller sig rätten att redigera, korta eller refusera inskickat material.

Insändare med "personliga påhopp" kommer inte att publiceras.

Klicka här för att sända in din insändare till Hällekiskuriren.

Lördagen den 1 december 2012

Arrendering av kommunal mark för Agrivind AB

Hoppas verkligen Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige tar sitt förnuft tillfånga och inte hyr ut mark till Agrivind AB i Hällekis. Om kommunen verkligen värnar om natur, turism och medborgarnas välbefinnande, ja då skall det inte byggas något vindkraftverk i Hällekis.

Befintlig vindkraftsplan pekar inte heller ut Hällekis som ett område där det ska vara tillåten att bygga några vindsnurror.

/MH

Söndagen den 28 oktober 2012

Om invigningen av Friends Arena - en hyllning till svenskt ljud etc.. men..

Visserligen var Colin Nutleys show stor, fantastisk, välkomponerad, gripande En värdig efterföljare till invigningen av Londonolympiaden. Ett mycket genomtänkt urval ur vårt fantastiska svenska musikliv, vår finaste exportartikel. En regi som blir klassisk. Detta inramat av en ljusshow som måste ha varit helt berusande och omtumlande för de femtio tusen besökarna och för TV-publiken.

Men ljudet! Några få artisters sång hördes, t.ex. Tommy Körbergs och operasångarnas, som tydligen disciplinerat ljudteknikerna att släppa fram rösten och TEXTEN. Att Körberg dessutom har en diktion som räcker långt kan vara en av orsakerna till att man nästan uppfattade varje ord. MEN, varför låta alla andra sågtexter drunkna i bruset. Oftast är de hörvärda. Texterna till sångerna ur Kristina från Dufvemåla hördes i knappast, vilket gjorde mig ledsen och uppbragt. De är så fina, och man skall inte behöva ha textremsor till sådana pärlor inom svensk musikal. Några invänder att man ändå kan texterna, men det spelar ingen roll. Många textförfattare måste känna sig kränkta av detta att inte subtiliteterna kommer fram.

Man frågar sig om ljudteknikerna var så totalt utarbetade att de blivit ljuddöva och tappat förmågan att lyssna. Det är i så fall också en fråga för facket. De hade säkert arbetat mycket med att få ett "demokratiskt" ljud, där alla hördes lika mycket. T.ex. sett till att det fanns en massa mikrofoner på alla delar av trumseten. Men när nyanserna skulle fram hade de tydligen lagt av. Det räcker inte med att det var skön atmosfär, att Laureen syntes röra sig i ett mystiskt beslöjat ljus, (fast man inte urskiljde ett ord), att kamerorna gjorde ett skapligt arbete, trots en sorts förkärlek för psykedeliskt virvlande ibland, som kan tyckas onödigt när man har så fina artister. Men det är en bisak. Så, om programmet skall repriserars, vilket jag hoppas, måste det mixas om så vi då får höra texterna bättre. Annars är det ett sorgligt minnesmärke över vår tids ljudterror.

Om svenskt ljud hyllas på detta sätt ser framtiden och nutiden mörk ut för musiken och vår känsla för nyanser.

Med vänliga hälsningar
Leif Olsson

Måndag den 19 mars 2012

En modern politik för fler nya jobb och fler i arbete

Vi S-kvinnor i Skaraborg accepterar inte diskrimineringen av kvinnor på arbetsmarknaden. Kvinnor har oftare osäkra anställningar och deltider. Kvinnor tjänar generellt sämre än män.

Det är kvinnorna som står för den största delen av den anhörigvård - när barnomsorg och äldreomsorg inte fungerar. Det blir allt vanligare med otrygga visstidsanställningar, framförallt inom kvinnodominerade branscher. Regeringen har ökat otryggheten genom att göra det tillåtet att stapla visstidsanställningar på varandra.

Vi vill att alla föräldrar ska kunna kombinera familj och arbete genom en väl utbyggd föräldraförsäkring och en förskola av hög kvalitet. Regeringen har valt att försämra föräldrapenningen vid vård av sjuka barn. Därför betraktas det som rationellt för den som tjänar mest - oftast pappan - att fortsätta jobba, medan mamman ofta är hemma och vårdar barn. Regeringen införde också en jämställdhetsbonus, som inte lett till att papporna tar ut mer föräldradagar än tidigare.

Att arbeta kvällar, helger eller delade turer blir allt vanligare. 24-timmarssamhället bärs upp av kvinnor. Ska det vara möjligt att klara av att arbeta på kvällar och helger krävs att det finns barnomsorg också på dessa arbetstider.

Regeringen tycker inte att kommunerna ska behöva erbjuda barnomsorg på obekväm arbetstid och har infört ett vårdnadsbidrag som begränsar barns rätt till förskolan och som försvårar för kvinnor med svag anknytning till arbetsmarknaden att få jobb.

Det är också i huvudsak kvinnor som hjälper sina äldre föräldrar när äldreomsorgen inte räcker till. En tredjedel av de äldre anger att de får hjälp av sin dotter, medan bara 14 procent får hjälp av en son. En väl fungerande kommunal service är en förutsättning för en fungerande arbetsmarknad. Under regeringens fem år har 4600 platser i äldreomsorgen försvunnit. Ur ett arbetsmarknadsperspektiv och ett jämställdhetsperspektiv är detta ohållbart eftersom andelen äldre i befolkningen ökar.

Så här kan vi inte ha det:
Det får bli slut på utlysning av tjänster som inte är heltid. Det får bli slut på att utnyttja kvinnor som reservarbetskraft. Det får bli slut på låga kvinnolöner och därmed också lägre pension för kvinnor. Vi vill ha ett tak för visstidsanställningar och föra en modern arbetsmarknads- och familjepolitik som gör det möjligt för kvinnor att arbeta i samma utsträckning som män.

Vi kräver barnomsorg dvs förskola och fritidshem som är anpassat till ett modernt arbetsliv. Dessutom behövs riktlinjer för bemanningen och kvalité i äldreomsorgen.

Kort sagt nu är det dags att gå från ord till aktiv handling.

S-kvinnor i Skaraborg