Onsdagen den 18 september 2013

Rekordfångster av både vild och odlad lax i Vänern och Klarälven

Enligt fångststatistiken för de senaste 150 åren ser det ut som att årets fångst vid centralfisket i Forshaga kommer att gå till historien som en av de tre högsta.

Genom avelsverksamheten i Forshaga och transporterna av vild klarälvslax- och öring till uppströms belägna lekområden har Fortum lyckats säkra livscykeln och bevarandet av den vilda laxen och dess unika egenskaper. I år fångas cirka 1300 laxar och öringar med vilt ursprung i centralfisket.

- Sedan fisket flyttade från Deje till Forshaga år 1991 har aldrig så många laxar och öringar med vilt ursprung registrerats vilket är oerhört glädjande. För att få något att relatera till kan det nämnas att fångsten år 1906, då det ännu inte fanns några vattenkraftverk i Klarälven, också låg på ca 1300 vilda vänerlaxar, berättar Marco Blixt som är fiskeansvarig på Fortum.

Kopplat till Fortums centralfiske sätts minst 175 000 lax- och öringsmolt ut varje år. Tack vare kompensationsutsättningarna tillgodoses fiskeintresset i Klarälven och Vänern.

- Framförallt är trollingfisket mycket uppskattat. Genom ett projekt som Sportfiskarna leder får vi in kvalitetssäkrad fångstdata. De data man hittills fått in från bl.a. trollingtävlingar, gör gällande att lax- och öringfisket i Vänern inte varit så här bra på många, många år. Den positiva trenden visar att det går att kombinera både nyttjande- och bevarandeintressen när det gäller vänerlaxen, säger Marco Blixt.

Fortum finansierar ett antal samarbetsprojekt bl. a. med Sportfiskarna och Karlstad universitet för att bygga upp mer kunskap och på bästa sätt utveckla och förvalta den värdefulla resurs som laxen och öring i Klarälven utgör. Fortum önskar att tillsammans och i samverkan med myndigheter och andra intressenter ta fram och utveckla ett projekt som kan ta vid där det offentligt finansierade projektet "Vänerlaxens fria gång" slutar.

Pressmeddelande från: Fortum