Onsdagen den 17 april 2013

Fortsatt höga halter av miljögifter i feta fiskar

Halter av miljögifterna dioxiner och PCB är fortsatt höga i fet fisk från Östersjöområdet, ofta över de högt satta gränsvärdena. Sik från Vänern har oväntat höga halter av dessa miljögifter. Det visar Livsmedelsverkets rapport om analyser av dioxiner och PCB gjorda under tio års tid.

- Miljöföroreningar finns i naturen och det är tyvärr vår bistra verklighet. De vilda fiskarna lever där de lever och får i sig giftiga ämnen genom sin föda. Är du osäker på vilken fisk som är bra att äta så kan du få mer information på nyttigfisk.se, säger Emma Halldin Ankarberg, toxikolog vid Livsmedelsverket.

Dioxiner och PCB finns främst i fet fisk som strömming från Östersjön, vildfångad lax och öring från Östersjön, Vänern och Vättern, sik från Vänern och röding från Vättern. Miljögifterna lagras i feta fiskar och ju äldre fiskarna är desto högre halt miljögifter har de.

Fortsatt höga halter

För strömming är halterna av miljögifter högst i Bottenhavet och Bottenviken och halterna överskrider ofta gränsvärdena. I Egentliga Östersjön, söder om Ålandshav, är halterna höga i strömmingen även om de sällan överskrider gränsvärdena.

- Gränsvärdena för fisk är väldigt högt satta jämfört med andra livsmedel. Även för strömmingen som har halter under gränsvärdena för dioxiner och PCB bör man följa kostråden från Livsmedelsverket för dioxinfisk, säger Emma Halldin Ankarberg.

Sik från Vänern innehåller ganska höga halter av dioxiner och PCB men i sik från Bottniska viken är halterna däremot låga.

Olika gränsvärden för olika livsmedel

Gränsvärdena för dioxiner och PCB är betydligt högre för fisk än för andra livsmedel, till exempel är det ungefär 35 gånger högre gränsvärden för fisk jämfört med fläskkött. Resultaten i rapporten visar att livsmedel som till exempel kött, mager fisk, mejeriprodukter, ägg och mjölk har halter långt under gränsvärdena för dessa livsmedel.

- Man kan fråga sig varför det finns olika gränsvärden för olika livsmedel, men det är många faktorer som spelar in. Gränsvärdena sätts gemensamt inom EU. Man tittar på halterna av miljögifter för varje livsmedelskategori för sig. Utifrån halterna sätter man ett gränsvärde som ska gälla för just det livsmedlet, säger Emma Halldin Ankarberg.

Sveriges dioxinundantag

I Sverige är det tillåtet att sälja viss fisk med högre halter av dioxin och PCB än i övriga Europa. En förutsättning för att Sveriges undantag från EU:s gränsvärden är att man informerar om riskerna med att äta sådan fisk.

Dioxiner och PCB

Dioxiner och PCB är miljöföroreningar som på olika sätt fått stor spridning i miljön. Dioxiner bildas i små mängder vid bland annat tillverkning av kemikalier som innehåller klor och vid förbränningsprocesser, till exempel sopförbränning.

PCB är en industrikemikalie som har haft många olika användningsområden innan det förbjöds på 1970-talet. Bland annat användes PCB i transformatorer, fogmassor i hus och i färger. Atmosfäriskt nedfall är idag en stor källa till dioxiner och PCB.

Miljögifterna är fettlösliga och lagras i fettet hos fiskar, däggdjur och även människan, under många år. Barn är känsligare för dessa miljögifter, särskilt fostret. Kvinnor som har utsatts för ämnena under sin livstid för över ämnena till barnet via moderkakan och bröstmjölken. För foster och små barn kan dioxiner påverka den mentala utvecklingen, immunförsvaret och leda till reproduktionsstörningar. För vuxna kan de öka risken för cancer.

Livsmedelsverkets kostråd

Dioxin och PCB finns främst i fet fisk som strömming från Östersjön, vildfångad lax och öring från Östersjön, Vänern och Vättern, sik från Vänern och röding från Vättern.

Kostråd:

Kvinnor i barnafödande ålder, gravida och ammande samt barn under uppväxten: högst 2-3 gånger/år
Övriga vuxna: högst 1 gång/vecka


Pressmeddelande från: Livsmedelsverket