Onsdagen den 23 januari 2013

Toppår för fiskevandring i Göta älv

Vattenfalls årliga inventering av fiskvandringen i Göta älv visar att ett rekordstort antal fiskar passerade vid Lilla Edet. Bägge fisktrapporna kommer därför att hållas öppna hela nästa säsong.

Lilla Edet är den första kraftstationen som fiskarna passerar på vägen från Nordsjön upp mot Vänern. En automatisk fiskräknare tar en bild på varje förbipasserand fisk och ger information om fiskens art och storlek.

Under 2012 års vandringssäsong passerade hela 2357 fiskar vid Lilla Edet. Det visar Vattenfalls årliga inventeringsrapport som nu är färdigställd. Utfallet var i linje med fjolårets rekord på strax över 2500 fiskar.

- Det är naturligtvis mycket glädjande att se att uppvandringen i Lilla Edet fortsätter att ligga på ett stort antal fiskar. Den årliga fiskeinventeringen är en viktig del i Vattenfalls arbete kring uppvandrande fisk och vårt hållbarhetsarbete i stort, säger Anna Östlund, vattenrättsansvarig på Vattenfall Vattenkraft.

Inventering av fiskevandringen i Lilla Edet påbörjades 2001. Sedan dess har medeltalet på passerande fisk legat på en jämn och hög nivå, både genom den nya och gamla fisktrappan.

- Den gamla fisktrappan ger ett rejält tillskott av uppvandrad fisk och därför har vi beslutat att hålla trappan öppen under hela nästa säsong mellan den 1 maj och den 30 november, säger Anna Östlund.

Av de närmare 2400 fiskar som passerade fisketrapporna ifjol var laxe den mest vanliga fisken. Totalt passerade 1257 laxar förbi Lilla Edet. Den andra vanligaste fiskearten var öring, med 1100 förbipasserande fiskar.

Pressmeddelande från: Vattenfall