Lördagen den 29 december 2012

Götene på plats 229 i Årets bilkommun 2012

Götene hamnar på plats 229 i Årets bilkommun 2012, som presenteras av Statoil. Rankingen av alla kommuner baseras på bilisternas klimatpåverkan och körkostnader. Åmål hamnar på första plats.

- Bilisterna i Götene har stor möjlighet att minska sin klimatpåverkan och sina kostnader. Genom att välja en bil med lägre klimatutsläpp, tanka förnybart och undvika onödig körning är mycket vunnet, säger Anders Huss, kommunikationsdirektör på Statoil Fuel & Retail Sverige.

I Årets bilkommun 2012 rankar Statoil alla Sveriges kommuner och län, utifrån samtliga bilars körsträckor och förbrukning av bensin och diesel samt utifrån hur stor andel av de nyregistrerade bilarna som är miljöbilar och hur stora koldioxidsläpp de nya bilarna har.

- Övergången till bränslesnåla bilar och förnybara drivmedel, både globalt och i Götene, är en viktig pusselbit för att motverka klimatförändringen, säger Anders Huss.

Förutom att köpa bilar med lägre klimatpåverkan och köra mindre bil, kan man som bilist minska bränsleförbrukningen med omkring tio procent genom att ha rätt däcktryck och köra på ett sparsamt sätt, utan att restiden blir längre. För bilisterna i Götene skulle detta i genomsnitt innebära en besparing på omkring 1 360 kronor och 263 kilo koldioxid om året.

- Den sparade litern är den viktigaste insatsen för att minska trafikens klimatpåverkan. Det kommer inte att räcka med bränslesnålare bilar, vi måste också undvika onödig bilkörning, säger Anders Huss.

Fakta om bilarna i Götene kommun

Vid utgången av 2011 fanns det 7 377 bilar registrerade i Götene, vilket motsvarar 0,56 bilar per invånare. I hela riket finns det 0,46 bilar per invånare.

- Bilisterna i Götene minskade sin bilkörning med 3,2 procent under 2011. Bilarna i Götene kördes i genomsnitt 1 222 mil, 48 mil mindre än året innan. I hela riket minskade bilkörningen med 2,7 procent. Götene hamnar på plats 104 när det gäller bilarnas körsträckor.

- Bilisterna i Götene använde i genomsnitt 1 030 liter bensin och diesel under 2011, vilket kan jämföras med 1 035 liter i hela riket. Götene hamnar på plats 150, där förstaplatsen innehas av den kommun vars bilister använde minst bensin och diesel.

- Andelen nya miljöbilar i Götene uppgick under det första halvåret 2012 till 28 procent av de nyregistrerade bilarna i kommunen. I hela riket var andelen 41 procent. Götene hamnar på plats 248 när det gäller andel nya miljöbilar.

- Koldioxidutsläpp från nya bilar i Götene uppgick under 2011 till 147 gram per kilometer, jämfört med riksgenomsnittet på 144 gram. Det placerar Götene på plats 217 när det gäller nya bilars klimatpåverkan.

När man slår samman de fyra indikatorerna hamnar Götene på plats 229 i Årets bilkommun 2012.


Pressmeddelande från: Statoil