Fredagen den 21 december 2012

Virusangrepp mot Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionens IT-system har utsatts för ett virusangrepp som påverkar vissa typer av medicinskteknisk utrustning. Det finns dock inga uppgifter om att patientsäkerheten är hotad.

Enligt Västra Götalandsregionens IT-direktör Göran Ejbyfeldt, handlar det om en skadlig kod, ett virus, som uppträder slumpartat mot olika typer av datasystem.
–Vi har isolerat ett antal angripna maskiner som tagits ur bruk eller kopplats bort från nätverk och arbetet pågår med att lokalisera virusets källa, säger Göran Ejbyfeldt.

Det är olika typer av styrsystem och medicinteknisk utrustning inom Västra Götalandsregionen som har påverkats.
– Det är naturligtvis allvarligt när medicinteknisk utrustning påverkas. Men sjukhusen har reservrutiner för såna här situationer och jag har ingen information om att någon patient har drabbats, säger regionchefläkare Claes Håkan Björklund.

Även passagesystem och övervakning av el, ström och gas på Mölndals Sjukhus samt vädertjänsten på Säve drabbades på olika sätt. Enligt Hans Sandqvist vid Västfastigheter fungerar fastighetssystemen nu som de ska igen.

Pressmeddelande från: Västra Götalandsregionen