Tisdagen de 18 december 2012

Det ska vara enkelt att arrangera i Läckö-Kinnekullebygden!

Med ett publikt upptagningsområde på 1,3 miljoner människor inom 90 minuter har Läckö-Kinnekullebygden bra förutsättningar som evenemangsdestination. Den nyframtagna evenemanghandboken är tänkt att fungera som ett uppslagsverk för dem som planerar evenemang i bygden. –Det ska vara enkelt att arrangera i Götene och Lidköping, säger Anna Ohlin Ek, Evenemangsutvecklare på Destination Läckö-Kinnekulle.

Destination Läckö-Kinnekulle har i uppdrag att leda och driva utvecklingen av nya och befintliga evenemang. Med hjälp av den här handboken kan vägen till genomförandet av evenemang förenklas för arrangörer genom att all information finns samlad på ett ställe. Handboken ger vägledning och stöttning i evenemangsplaneringen, information om arenor, evenemangsplatser, tillstånd, säkerhet och lokalt viktiga kontaktpersoner kring evenemang. Tillexempel finns praktisk fakta om allt från vad som gäller kring avstängning av gator och upplåtelse av offentliga platser till regler angående livsmedelshantering och fyrverkerier men även matnyttig information kring vad bygden har att erbjuda med sitt läge vid Vänern, närheten till 1.3 miljoner människor inom 90 minuter och ett utbud av 5000 rum av hotell- och vandrarhemsstandard inom en radie av 10 mil. - Sådana uppgifter kan vara helt avgörande i valet av plats för evenemangsarrangörer, säger Anna Ohlin Ek.

Målsättningen är att handboken ska inspirera evenemangsarrangörer i området att vidareutveckla befintliga evenemang samt att locka externa arrangörer att förlägga besöksnäringsmässigt intressanta evenemang i Läckö-Kinnekullebygden året om.

- Evenemang med tillresande besökare och deltagare ger tillväxt och skapar arbetstillfällen i Götene och Lidköping genom ökad beläggning på hotell, fler gäster hos våra restauranger och mer kunder till butikerna.

På efterfrågan från både tillståndsgivare och arrangörer har evenemangshandboken tagits fram av Destinationsbolaget i samarbete med Polis, Räddningstjänst och representanter och tillståndsgivare i Götene och Lidköpings kommuner.

Nu i veckan görs ett utskick av handboken till ett stort antal föreningar i de båda kommunerna och framöver kommer den i första hand finnas som en digital version att ladda ned från destinationsbolagets och kommunernas hemsidor men kommer även att vara tillgänglig i en tryckt version som bland annat kommer att distribueras via turistbyrån, tillståndshandläggare, på föreningsträffar och i möten med arrangörer i olika sammanhang

Blädderbar version av handboken: http://kataloger.entos.se/evenemangshandbok/

Pressmeddelande från: Destination Läckö-Kinnekulle AB