Fredagen den 14 december 2012

Julgran ända till tjugondag knut – gör så här

Välj en färsk, temperaturchocka inte och mata med växtnäring och vatten. Då står granen vacker över både jul- och nyårshelgen.

Av Sveriges ca 4,5 miljoner hushåll köper 3 miljoner så här års en julgran. Drömmen om att den ska stå länge kan bli sann om man följer några enkla råd från LRF Skogsägarna:

Inköp

Välj en färsk gran. Fråga när den är fälld och om den kommer från närområdet.

Inomhus

Ge inte granen en temperaturchock genom att ta in den direkt i husvärmen. Ställ den i farstun och låt den tina över natt.

Första dygnet suger den mycket vatten. Fyll på i julgransfoten regelbundet.

Snitta granen, precis som du gör med snittblommor, så suger den upp vattnet lättare.

Socker eller magnecyl hjälper inte, möjligtvis en påse växtnäring.

Granen gillar hög luftfuktighet, spreja grenarna med vatten och ställ den inte för nära ett element.

Tänk på

Granen kryllar med smådjur som är osynliga för ögat, bland annat fjärilslarver och gallmygg. Men ingen fara, de stannar i granen!

Krukväxter och gran är inte en bra kombination. Granen utsöndrar sura ämnen och suger upp luftfuktigheten i rummet, så ställ krukväxterna i ett annat rum över julen.

Får jag hugga min egen gran?

Om du har markägarens tillstånd går det bra. Störst chans att få ja är om du erbjuder dig att hugga en gran längst en kraftledningsgata. Fråga först och hugg sen. Kolla på Skogsvårdsstyrelsens register för att se vem som äger ett visst skogsområde. Hugger man utan lov kan man dömas för stöld eller snatteri.

Hur är det med enris, mossor och lavar?

Man får inte bryta kvistar från levande buskar och träd utan lov från markägaren. När det gäller mossor och lavar är reglerna inte lika tydliga. Enligt allemansrätten är det tillåtet att göra det under försiktiga former. För en lav eller mossa kan det ta 50 år att växa tillbaka igen. Om många personer plockar från ett och samma berg har man både ”stört och förstört”, vilket inte är tillåtet enligt allemansrätten. Kontakta markägaren så att denne kan hjälpa till att sprida ut det sammanlagda trycket vid plockning av lav och mossa. Det har hänt att den som skövlat skogar på fönsterlav dömts för stöld.

Pressmeddelande från: LRF