Fredagen den 14 december 2012

Varan – ett av Skaraborgs största skyddade skogsområden

Länsstyrelsen har beslutat att skydda ett område på drygt 430 hektar i Götene kommun som naturreservat. I reservatet ingår 200 hektar skog och 230 hektar fågelrik skärgård med öar, kobbar och skär.

Naturreservatet Varan ligger väster om Forshemsviken, cirka 5 km nordost om Hällekis, och består till allra största delen av tall- och granskog. Den är bitvis mycket gammal och opåverkad av skogsbruk. Endast en handfull reservat i Skaraborg innehåller mer skogsmark.

– Hela arbetet med att bilda reservatet har präglats av ett mycket gott samarbete med markägarna, säger Henrik Roos, biolog på Länsstyrelsen Västra Götaland. Skogen hyser en mycket rik växt- och svampflora även i de delar som är mer påverkade av skogsbruk. Det beror mycket på den speciella berggrunden i området, så kallad grönsten, som är sällsynt i Skaraborg.

– Den är kalkrik och därför kan man finna över 100 sällsynta svampar här, bland annat klenoder som gyllenspindling, blekspindling, fyrflikig jordstjärna och vit vedfingersvamp, säger Henrik Roos.

Den örika skärgården rymmer ett rikt fågelliv och är också ett populärt område för kajakpaddlare och annat båtliv.

Skogen i reservatet ska nu få utvecklas fritt till gagn för djur och växtliv. I skärgården kommer Länsstyrelsen att göra åtgärder för att underlätta för mås- och annan sjöfågel att häcka på kobbarna.

Pressmeddelande från: Länsstyrelsen Västra Götalands Län