Torsdagen den 13 december 2012

Hastighetssänkning på E20

Idag beslutade Trafikverket att sänka hastigheten på alla sträckor av E20 som inte är mötesseparerade, från nuvarande 90 till 80 km/tim.

Sammanlagt rör det sig om en sträcka på ca 10 mil, sänkningen hoppas man skall resultera i färre dödsolyckor.

Mariestads och Vara kommun har haft synpunkter på hastighetssänkningen när förslaget var ute på remiss, man anser att det hade varit bättre att trafiksäkra vägen, då helst genom att göra om den till fyrfältsväg.

Den nya hastigheten kommer att träda i kraft den 28 december detta år.