Tisdagen den 11 december 2012

Virus vanligaste orsaken till magsjuka

Norovirus är det som rapporteras orsaka det största antalet insjuknade i magsjuka. Det framgår av Livsmedelsverkets årliga sammanställning av rapporterade misstänkta matförgiftningar.

Enkla åtgärder som bra handhygien, att smittbärare inte vistas i köket och att maten håller rätt temperatur räcker för att förhindra de flesta matförgiftningar.

- När norovirus, som orsakar vinterkräksjuka, sprids via mat är den vanligaste orsaken att den som lagar mat sprider viruset via händerna. Därför är det viktigt att tvätta händer innan man lagar mat, samt att inte laga mat till andra om man är eller nyss har varit magsjuk, säger Mats Lindblad, mikrobiolog vid Livsmedelsverket.

Varje år rapporterar Sveriges kommuner och Smittskyddsinstitutet misstänkta utbrott och enstaka fall av matförgiftningar till Livsmedelsverket. Under fjolåret rapporterades 287 misstänkta matförgiftningar med totalt 2 433 personer insjuknade.

Det verkliga antalet som drabbas av magsjuka är troligen mycket större, eftersom de allra flesta drabbade kurerar sin magsjuka hemma utan att det kommer till myndigheternas kännedom.

- Det är lätt att tro att man är den enda som drabbats om ingen i ens omgivning har blivit sjuk. Men andra kan ha smittats från samma restaurang eller också kanske det smittade livsmedlet kan vara spritt över landet. Så det är bra att ta kontakt med kommunens miljö- och hälsokontor, säger Mats Lindblad.

I rapporter där virus utpekats har smittämne antingen angetts som calici- eller norovirus. Familjen calicivirus omfattar både noro- och sapovirus, men norovirus är vanligast i matförgiftningsutbrott. Bland bakterier orsakade Salmonella flest matförgiftningar och det största antalet insjuknade.

I 84 procent av matförgiftningarna rapporterades tio personer eller färre ha insjuknat. Fjorton procent av matförgiftningarna rörde endast en person. I det största magsjukeutbrottet insjuknade 220 personer. De var efter att föräldrar lagat mat och utspisat barn i samband med en idrottsturnering.

Utpekade livsmedel

Ofta är det svårt att hitta smittkällan, eftersom maten brukar vara uppäten och resterna kastade. Även om mat finns kvar kan det vara svårt att hitta smittämnet i det. Bland de livsmedelskategorier som i rapporterna har utpekats som smittkällor finns blandade rätter med både värmebehandlade och färska ingredienser i topp. Det kan vara lunchsallader, hamburgare eller kebab.

Pressmeddelande från: Livsmedelsverket