Måndagen den 10 december 2012

Hjo smygstartar jubileumsåret 2013

Nu smygstartar vi jubileumsåret 2013 med en försmak av nästa års jubileumsprogram - Året då Hjo stad firar 600 år!

Fredagen den 14 december kl 14 presenterar vi valda delar av jubileumsprogrammet. Det sker samtidigt som vi får uppleva ett smakprov på ett av de större arrangemangen under jubileumsåret – en levande adventskalender.

Vi samlas på Stadsgården, vid gamla brandstationen, Regeringsgatan 6 i Hjo. Där kommer lucka 14 att öppnas och i den luckan sitter en person utklädd till ”lussegubbe”. Under några minuter kommer man att få möjlighet att ställa frågor till lussegubben och därefter får man gissa vem det är.

Under nästa år kommer ”luckor” att finnas på olika håll i staden varje dag under december fram till julafton. Ett fönster, en dörr, en port öppnas och ett kortare program utspelas. Det kan vara sång, musik eller annat framförande. I samband med lucköppningen finns möjlighet att vinna större eller mindre priser.

Levande adventskalender är ett samarrangemang mellan LIONS och Jubileumsgruppen. Den 14 december kommer LIONS att bjuda på grillad korv med bröd.

Lussegubbar förekom i hjotrakten ända fram till i början av 1980-talet. I början av 2000-talet tog Lussegubbe-traditionen slut i Tidaholm, som då var den sista utposten för denna unika yttring av folklig och lusseglädje. Lussegubbe-traditionen manifesterades under årtionden med att vuxna karlar klädde ut sig till oigenkännlighet och drog ut den 13 december för att busa, skrämmas lite och ha allmänt kul så länge lussenatten varade. Deras klädsel och upptåg lockade massor av förtjusta tittare. Men festligast hade de förstås själva.

Välkommen!

Hjo kommun ligger vid Vätterns västra strand och har ca 9000 invånare. Hjo präglas framför allt av närheten till Vättern, sommarturismen, sin träbebyggelse, den bördiga Guldkroksbyggden som omger staden och närheten till högskolestäderna Skövde och Jönköping.

Pressmeddelande från: Hjo kommun