Fredagen den 7 december 2012

Trafikstart på Haparandabanan

Haparandabanan är klar för trafik, redo att möta framtidens behov av klimatsmarta transporter. Banan är upprustad mellan Boden och Kalix, 119 km, och har fått en ny sträckning mellan Kalix och Haparanda, 42 km.

Under helgen pågår inkopplingsarbeten och går det som planerat startar godstrafiken på den nya banan på måndag den 10 december. Trafiken kommer att gå i en hastighet av 90 km/h mot tidigare 40 km/h.

Hela bansträckan är elektrifierad, vilket innebär att det finns 16 000 volt i ledningsanläggningen från Boden till Haparanda. Det är livsfarligt att komma i direktkontakt med den strömförande ledningen.

– Under hösten har vi slutfört den sista delen av Haparandabanan genom att spänningssatta sträckan mellan Kalix och Haparanda. Tack vare elektrifieringen är det möjligt att transportera tyngre gods men med mindre miljöpåverkan på Haparandabanan, säger Lars Bergdahl, projektledare på Haparandabanan.

Haparandabanan binder samman Sverige med Finland och Ryssland. Den är en viktig länk till Barentsregionen och stora naturresurser som skog, malm, gas och olja. Det handlar om tunga godstransporter och stora volymer där järnväg är ett effektivt och miljövänligt transportsystem. Ett ökat intresse för fler transporter märks redan. Exempelvis har det finska stålföretaget Outokumpu i Torneå beslutat sig för flytta över en liten del av sina ståltransporter till Haparandabanan och vidare ner till en kund i Italien.

I dagsläget är banan byggd för godstrafik men det finns planer för persontrafik där även Uleåborg och Rovaniemi i Finland är tänkta destinationer.

Invigningen av Haparandabanan kommer att ske på Haparanda station den 15 januari 2013, med deltagande av bland andra infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd och Trafikverkets generaldirektör Gunnar Malm.

Haparandabanan ingår i TEN (Trans European Network) och TERFN (Trans European Railway Freight Network) och är en prioriterad länk vad gäller gränsöverskridande trafik. Banan är också en del av NEW-korridoren (North, East, West) en fraktväg österut mot Ryssland och Kina som är särskilt utpekad för internationella godstransporter av EU.

Pressmeddelande från: Trafikverket