Tisdagen den 4 december 2012

photo credit: npclark2k - morgueFile license

Kinesiska införs som språkval i grund- och gymnasieskolan

Fler svenskar ungdomar bör läsa kinesiska. Därför tar nu regeringen första steget mot att språket ska jämställas med tyska, franska och spanska i skolan. Regeringen ger idag Skolverket i uppdrag att ta fram kurs- och ämnesplaner för kinesiska i grund- och gymnasieskolan.

– I dag fokuserar vi på europeiska språk bland de valbara språken i skolan. Men det är en gammaldags syn; på 2000-talet kommer andra språk bli viktiga. Kina kommer sannolikt inom några år att vara världens största ekonomi och att ha fler som talar språket kan bli en konkurrensfördel för oss. I takt med Kinas ekonomiska tillväxt ökar kommer också andra utbyten, till exempel kulturella, att öka, säger utbildningsminister Jan Björklund.

På grund av att kinesiska bygger på ett teckensystem är språket svårare att lära sig än andra moderna språk och därför krävs det att kurs- och ämnesplaner för moderna språk anpassas. Bland annat ska Skolverket göra en avvägning mellan muntliga och skriftliga färdigheter.

Tanken är att de nya kurs- och ämnesplanerna ska börja gälla läsåret 2014/15, men det kommer att ta ytterligare år innan det kan skapas samma skyldighet att erbjuda kinesiska som andra moderna språk. Bland annat behöver det utbildas lärare i kinesiska.

– Det kommer att ta 10-15 år innan kinesiskan har etablerats i den svenska skolan, men vi måste tänka långsiktigt, säger utbildningsminister Jan Björklund.

Pressmeddelande från: Utbildningsdepartementet