Tisdagen den 4 december 2012

photo credit: Tubaist - Vargöns kraftverk - Creative Commons Licenses

Tvångstappning av Vänern

I går måndag inledde Vattenfall en så kallad tvångstappning av Vänern.

Den regniga sommaren och hösten har medfört att Vänerns vattennivå gradvis stigit. Under i stort sett hela hösten har därför Vattenfall avtappat maximalt inom ramen för sitt tillstånd. Under vecka 48 steg vattennivån i Vänern ytterligare ett antal centimeter och passerade gränsen då tvångstappning skall inledas. Den här gränsen ligger vid den här tiden av året på 44,85 meter över havet.

För att försöka undvika en situation med höga vattennivåer tillämpar Vattenfall den så kallade tappningsstrategin. Det är en överenskommelse mellan Vattenfall och Länsstyrelsen i Västra Götaland som tillkom 2008.

- Förenklat innebär tappningsstrategin att ju högre nivån stiger i Vänern desto större vattenflöde avtappas. Aktuell vattennivå i Vänern medför därför att avtappningen nu är maximal i förhållande till de bestämmelser som finns i tappningsstrategin, säger Magnus Carlson, områdesansvarig för Göta älv på Vattenfall Vattenkraft AB.

Tvångstappningen inleddes vid midnatt natten till måndag och kommer att pågå till dess vattennivån sjunkit till under 44,85 meter över havet. Skulle nivån däremot fortsätta stiga inträder fas två av tvångstappningen vid 45,15 meter över havet, då ökas avtappningen ytterligare.

- Tvångstappning innebär att vi ökar tappningen i Vargön som är det första kraftverket i Göta älv, till 900 kubikmeter per sekund. Det motsvarar en ökning från tidigare med omkring 50 kubikmeter per sekund, säger Magnus Carlson, och fortsätter:

- Vi förstår folks oro och följer situationen med största allvar samt gör allt vi kan inom ramen för gällande vattendom att tappa så mycket vatten som möjligt.

Pressmeddelande från: Vattenfall