Måndagen den 3 december 2012


Sedvanlig tändning av ljuset i modellen av Lidköpings gamla fyr står äldste närvarande medlem för; den här gången av Ingvar Svensson under ordf Stig Lundströms överinseende

Uppsluppet julfestande med Lidköpingssällskapet

Det blev en trivsam och uppsluppen sammankomst med Lidköpingsällskapet i Stockholm när man samlades till traditionsenlig och välbesökt julfest på Kungstornen konferens den 1 december. Det serverades jultallrik med tillbehör, det sjöngs allsånger med julanknytning, det köptes lotter i mängd, det berättades historier och skrönor, det ställdes till med auktion och bokförsäljning och inte minst pratades det gamla minnen från Lidköping. Och som avslutning gläntades det på dörren till kanske lite uppseendeväckande teorier om Birka och vikingarnas färder.

Allt hölls samman av ordföranden Stig Lundström, som också kunde hälsa flra nya medlemmar välkomna. De förärades var sin medlemsnål av kommittén för just detta ändamål Ulf Uebel och Bertil Persson och även medlemmar som inte tidigare fått sina nålar fick nu den skadan reparerad.

Sällskapets rutinerade festkommitté bestående av Siv Granqvist och Gerd Lindqvist gjorde inte heller i år någon besviken, allt på tallrikarna smakade gott och kringarrangemangen uppskattades stort, inte minst musikmästare Tomas Granqvists sätt att ta ton på sin ficktrumpet och leda allsången. Liksom insatserna av Eivor Gabrielsson att åstadkomma en trevlig afton för deltagarna.

Lotterierna hade strykande åtgång och bokbordet med intressant och även unikt utbud tömdes snabbt.

De nya medlemmarna Gunilla Bodin, Ragna Goldmann, Sture Jansson, Kerstin Persson, Gunilla Råsled, Maria Thomée och Britta Waltersson presenterade sig själva och ordföranden i Westgöta gille och Vänersborgs skolkamrater Gösta Larsson berättade om de planer som finns för samarrangemang för sällskapen under 2013. T ex en utflykt till Ulriksdal samt besök på Spritmuseet 11 eller 18 april. Maria Thomée berättade också om sin roll som Lidköpingsambassadör, bl a i Kina.

En rad västgötahistorier stod som vanligt på programmet och lockade till skratt. Och som kronan på verket kunde sällskapets v ordf Bengt Råsled och författare till flera böcker om västgötarnas ursprung berätta om en kommande bok tillsammans med nestorn i sammanhanget, 95-årige Verner Lindblom i Götene där de båda lanserar helt nya men vetenskapligt underbyggda teorier om Birkas placering och vikingatåg i väst Enligt de båda författarna var Mälarbirka en ryskinfluerad plats. Västliga svenska vikingatåg har tidigare aldrig omtalats men nu lär både Olof Skötkonung och Ragnvald Jarl med söner ha deltagit tillsammans med danskarna både i väst och öst.

Beträffande Lidköpingsambassdörerna så medverkar de som en del av Lidköpings kommuns långsiktiga varumärkesarbete. Nätverket består idag av drygt 40 f d Lidköpingsbor som marknadsför Lidköping i för staden unika sammanhang. Det huvudsakliga syftet är att öka kompetensinflyttning och etableringar i kommunen, allt enligt ambassadörshemsidan.

Rolf Apelqvist