Onsdagen den 14 november 2012

Den lokala utvecklingen i fiskesamhällena ska stärkas

Inom Fiskeområde Vänerskärgården med Kinnekulle* bedrivs olika projekt med syfte att bidra till en hållbar utveckling av det lokala fisket. Fiskeområden är en satsning av EU där syftet är att samla och stötta lokala aktörer och utifrån de lokala förutsättningarna tillsammans arbeta för en hållbar utveckling inom fiskesektorn.

Arbetet med fiskeområde Vänerskärgården med Kinnekulle har pågått sedan 2009 och har bidragit till att utveckla nya innovativa idéer och kunskaper inom området. Allt från nya livsmedelsprodukter till att försöka få mer närproducerad mat inom offentlig sektor. Allt med fokus på hållbart nyttjande av fisk från Vänern.

Den 13-15 november arrangeras en konferens för alla fiskeområden inom EU i Quiberon, Bretagne i Frankrike. Denna gång riktar sig konferensen till beslutsfattarna inom Fiskeområdena. Under konferensen ska deltagarna få stöd för hur de ska få ut de bästa resultaten av pågående programperiod samt att förbereda sig inför kommande. Konferensen organiseras av Europeiska kommissionen med stöd av det Franska direktoratet för havsfiske och Aquakultur.

Av Sveriges 14 fiskeområden kommer 4 representanter att delta på konferensen. Nils Farken är styrelseledamot i Vänerskärgården med Kinnekulle och har varit med om att fatta flera beslut om projekt i området. Han är den person som kommer att representera oss. ”Jag ser fram emot att ta del av de goda exemplen och hoppas att vi får med oss något hem som vi kan implementera hos oss”, säger Nils Farken . ”Vi har redan projekt som har varit lyckosamma och min förhoppning är att jag kommer att marknadsföra detta på ett bra sätt ute bland de andra delegaterna.” fortsätter Nils.

*Fiskeområdet Vänerskärgården med Kinnekulle består av Lidköping, Götene och Mariestads kommuner.

Pressmeddelande från: Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle