Torsdagen den 30 augusti 2012

Bygdevandring i Hällekis

Lördagen den 8 september kl. 14.00 genomför Kinnekulle Hembygdsförening sin sista bygdevandring för året och denna sker i Hällekis. Vandringen beräknas till ca 2 km och många platser kommer att passeras. Starten utgår från parkeringsplatsen vid Folkets Hus fortsätter därefterlja sjökanten, förbi Sjörås kvarn och vidare upp i samhället. Under vandringen kommer det att berättas om husen och de människor som bott där, det kommer säkert att bjudas på en och annan anekdot.

Mellan Folkets Hus och Cementfabriken låg portvaktsstugan som visas på bilden, denna byggnad är sedan många år borta och många andra hus har förändrats och försvunnit under tidens gång.

Hällekis Brukssamhälle är ett relativt ungt samhälle, det har successivt vuxit upp kring ortens tidigare industri, den av Hellekis Aktiebolag år 1891 anlagda cementfabriken.

Samhällets namn borde egentligen vara Hönsäter, som var namnet för den tidigare bebyggelsen där. När post- och järnvägsstation kom till år 1897 fick adressen inte bli Hönsäter, då myndigheterna befarade en förväxling med Högsäter i Dalsland. Ett nytt namn måste till och det föll sig naturligt att ta namnet Hellekis från det närbelägna Hellekis säteri. På säteriet hade Hellekis Aktiebolag bildats och haft sitt kontor med adressen Hellekis. Nu flyttade man i samma veva brukskontoret till Hönsäters säteri för att komma närmare cementfabriken och företaget kunde behålla sin gamla adress. Många på den tiden reagerade mot att järnvägen moderniserade namnet till Hällekis. Man trodde ännu att Hällekisnamnet kom av "hall" eller "häll" och därför borde stavas med "ä".

Först på 1930-talet blev Hällekis ett någorlunda vedertaget namn på samhället kring cementfabriken. Än idag kallar många äldre samhället i dagligt tal för "Hönsäter".

Hembygdsföreningen hoppas att många tar tillfället i akt och kommer med på vandringen och delar med sig av sina kunskaper om brukssamhället till dem som vill veta mer.

Text: Lena Brodin