Onsdagen den 29 augusti 2012

Nu krymper Västsverige

Idag kom beskedet som knyter Västsveriges två största städer närmare varandra. Regeringen meddelar att de investerar 55 miljarder kronor i det svenska järnvägsnätet, varav fem miljarder kronor satsas för att påbörja utbyggnaden av dubbelspår mellan Göteborg och Borås.

- Det här beskedet stärker verkligen framtidstron i Västsverige. Utbyggnaden leder till att våra två största städer knyts närmare varandra och det stärker hela regionen, säger Johan Trouvé, vd för Västsvenska Handelskammaren.

Han ser satsningen på järnvägen som en viktig pusselbit i en serie investeringar som nu görs i Västsverige.
- Med bland annat det västsvenska paketet och utvecklingen av hela Älvstaden rör det sig om investeringar i Västsverige på mellan 150 och 200 miljarder kronor. Vi står inför en byggboom, säger Johan Trouvé.

Kan ta tåget till flyget

De fem miljarder kronor som investeras i den västsvenska järnvägen går till att finansiera den första etappen av tre i en utbyggnad av dubbelspår mellan Göteborg och Borås, etappen Mölnlycke-Bollebygd via Landvetter. Den nya banan skapar en järnvägsförbindelse mellan Göteborg och Landvetter flygplats.
- Nu får Landvetter flygplats möjlighet att utvecklas på allvar. Det är mycket glädjande att kommunikationerna som helhet knyts ihop på ett mer effektivt sätt. Samtidigt ökar behovet av att se till att kapacitetsökningen på Göteborgs centralstation inte halkar efter, säger Johan Trouvé.

Ser tydligt resultat av Handelskammarens arbete

Trouvé gläds också åt den vändning som nu gjorts vad gäller kommunikationerna mellan Göteborg och Borås. 2011 gjorde Trafikverket bedömningen att järnvägen mellan Göteborg och Borås inte led av några kapacitetsbrister.
- Vi delade inte den uppfattningen och Västsvenska Handelskammaren har arbetat hårt för att visa hur viktig sträckan är för Västsverige, bland annat med vår rapport Borås-Göteborg, Sveriges sämsta järnväg. Trafikverket ändrade också sin uppfattning och idag kom regeringens besked. Både Trafikverket och regeringen förtjänar beröm för att de lyssnat och agerat snabbt, säger Johan Trouvé.

Pressmeddelande från: Västsvenska Handelskammaren