Onsdagen den 29 augusti 2012

Glödlampans sorti riktar ljuset på alternativen

Nu försvinner de sista glödlamporna. Inom EU innebär det att elanvändningen kommer att minska med 39 miljarder kilowattimmar om året.

Glödlampor drar onödigt mycket energi. EU fasar därför ut glödlamporna steg för steg sedan hösten 2009. På lördag, 1 september, är det dags för det sista steget då 15-, 25- och 40-wattslamporna inte längre får släppas ut på EU:s inre marknad. De glödlampor som finns kvar i lager får dock säljas och det är tillåtet att använda lampor man redan köpt.

I Sverige beräknas utfasningen av glödlampor att spara 10 procent av hushållselen som används i hemmen. Och det finns gott om alternativ till de energislösande gamla glödlampor: lågenergilampor, halogenlampor och LED-lampor. Störst energibesparing ger LED-lamporna.

- Genom att byta ut glödlampor mot energisnålare alternativ kan vi minska energianvändningen avsevärt och det är nödvändigt om vi ska få ett hållbart samhälle och klara uppsatta europeiska miljö- och klimatmål, säger Anna Carlén, chef för enheten för Resurseffektiva produkter vid Energimyndigheten.

För att konsumenterna lätt ska hitta alternativ till glödlampan, är alla lampförpackningar sedan hösten 2010 märkta med information om lampans egenskaper, som till exempel ljusflöde (lumen), livslängd och om den ger varmt eller kallt ljus (kelvin).

- För konsumenten som ska köpa nya energieffektiva lampor är det viktigt att glömma watt och istället tänka lumen, som är måttet på lampans ljusflöde. Lumen säger mer om ljuset från lampan än vad watt gör, säger Peter Bennich, belysningsexpert vid Energimyndigheten.

Belysningen står för mer än en femtedel av hushållselen i Sverige. För att minska energianvändningen har EU infört ekodesignkrav och energimärkning av lampor. Ekodesign sätter minimikrav och tar därmed bort de mest energikrävande produkterna, såsom glödlampor.

När alla glödlampor är borta beräknas det minska elanvändningen i EU med 39 miljarder kWh och i Sverige med upp mot 2 miljarder kWh per år. Sveriges minskning motsvarar den totala energianvändningen i över 100 000 eluppvärmda villor.

Från september nästa år, 2013, kommer det att ställas krav på i stort sett all belysning, vilket inkluderar reflektorlampor och den nya LED-tekniken. Det handlar om energikrav (hur effektiva lamporna är), ljuskvalitet (så som färgåtergivning) samt tekniska krav (livslängd, hur snabbt den får full ljusstyrka med mera). Energimärkningen kommer då att gälla i stort sett alla lampor.

Pressmeddelande från: Energimyndigheten