Söndagen den 26 augusti 2012

Biskop Bonnier: ”Gläds oerhört!”

”Jag gläds oerhört över att vara biskop i Skara stift.” säger Åke Bonnier som idag vigdes till biskop för Skara stift. Vignings­gudstjänsten i Uppsala domkyrka leddes av ärkebiskop Anders Wejryd. Biskopsvigningen skedde i närvaro av kronprinsessan Victoria.

I sitt vigningstal till Åke Bonnier konstaterade ärkebiskopen hur vi i Guds ögon kan lita på helt och fullt människovärde.
"När man har det så törs man mer. Då törs man reda mer i sitt liv, då törs man ta fler risker. Som jag har hört gamla människor säga: ”Där gudsfruktan går in går människofruktan ut.”

"Så, Åke, ta in och lev ut: Effata! Öppna dig! Det är friheten i Kristus. Den behöver vi alla – och du får tas i anspråk, särskilt, för detta i Skara stift i Svenska kyrkan. Och i Skara stift finns det hundratusentals präster. Ja, så är det, glöm inte det. Tänk om du kan öppna för det allmänna prästadömet av döpta och troende, så att det blir något som många, många fler vågar ta in i sina liv."

Biskop Åke Bonnier beskrev sina känslor efter vigningen:

- Jag gläds oerhört över att vara biskop i Skara stift! Samtidigt känner jag en kombination av ödmjukhet och entusiasm.

Mottagning i Skara

Skara stifts mottagning av den nya biskopen blir i Skara domkyrka på lördag den 1 september kl 11. Efter gudstjänsten är det mingel med lunch på Stadshotellet för föranmälda gäster. Mer information finns på www.svenskakyrkan.se/skarastift.


Pressmeddelande från: Svenska kyrkan