Torsdagen den 23 augusti 2012

Nybyggandet av småhus minskar kraftigt

Under första halvåret 2012 påbörjades cirka 2 350 lägenheter i småhus, vilket är en minskning med 53 procent jämfört med första halvåret 2011 då 4 950 lägenheter påbörjades.

Totalt påbörjades ca 9 900 bostadslägenheter under första halvåret 2012, varav 7 550 avser lägenheter i flerbostadshus. Jämfört med samma period föregående år har lägenheter i flerbostadshus minskat med 26 procent (2011: 10 114 lägenheter).

Pressmeddelande från: Statistiska centralbyrån