Söndagen den 19 augusti 2012

Spannmålsskörden blir stor i år

Årets spannmålsskörd uppskattas bli 5,4 miljoner ton, vilket är en ökning med 16 procent jämfört med fjolåret. Större skördar per hektar och mer spannmålsodling förklarar ökningen, enligt Jordbruksverkets skördeprognos.

Efter två år, då skörden varit mindre än 5 miljoner ton, beräknas den bli större i år. I förhållande till genomsnittet de senaste fem åren är årets resultat en ökning med cirka 10 procent.

Oljeväxter ökar också

Totalskörden för oljeväxter uppskattas bli 0,28 miljoner ton, vilket är ca 13 procent mer än förra året och 8 procent mer än genomsnittet för de fem senaste åren.

Kraftiga regnväder i augusti kan påverka

En förutsättning för samtliga siffror är att vädret i augusti och framåt blir som under ett normalår. Om vädret från augusti och framåt avviker mycket från normalåret kan skillnaderna mellan prognos och verklig skörd bli stora. Med ett normalår menas genomsnittet för de senaste 40 åren.

Växlande väder under året

Det var varmare än vanligt i januari och kallare i februari. Mars var varmare och hade mindre nederbörd än normalt i hela landet. I april var det varierande väder jämfört med normalåret och maj var varmare i nästan hela landet. Detta följdes av juni som var kallare än vanligt i nästan hela landet samtidigt som det var mer regn. Vädret i juli har varierat över landet.

På en del håll i landet var det stora nederbördsmängder i mitten av sommaren som medförde översvämningar. Den totala skörden av spannmål och oljeväxter beräknas dock inte påverkas nämnvärt eftersom dessa regn kom utanför de större jordbruksområdena.

Jordbruksverkets metod för prognoserna

Prognosen baseras på statistiska samband mellan tidigare års väderdata och skördar. I beräkningarna används förutom väderdata även uppgifter om odlade arealer för 2012. Prognosen säger inte något om kvaliteten på de grödor som skördas. Beräkningarna är för hela landet totalt. Regionala uppgifter kan inte redovisas.

Pressmeddelande från: Jordbruksverket