Söndagen den 19 augusti 2012

All strömming är inte nyttig – Livsmedelsverket startar kampanj

Livsmedelsverket startar i dagarna en kampanj för att öka kännedomen om risker med att äta fisk med höga halter dioxin och PCB.

Kampanjen riktar sig främst till unga kvinnor, barnfamiljer yrkesfiskare och fritidsfiskare. Framförallt är det boende längs Norrlandskusten och Vänern och Vättern som kommer se kampanjen.

Höga halter av dioxin och PCB finns främst i fet fisk som strömming från Östersjön och Bottniska viken, vildfångad lax och öring från Östersjön och Bottniska viken, Vänern och Vättern samt sik från Vänern och röding från Vättern. Livsmedelsverket ger därför råd om att inte äta dessa fiskar så ofta.

- Barn och unga kvinnor – ända tills de har fått sina barn - ska inte äta sådan fisk oftare än 2-3 gånger per år. Men det är det alldeles för få som känner till, säger Christina Lindahl, kommunikationschef på Livsmedelsverket.

Enligt en undersökning från 2010 är kännedomen låg om kostråden om fisk med höga halter dioxin och PCB. Endast 19 procent av småbarnsfamiljerna känner till att råden gäller barn och 3 procent vet att råden gäller kvinnor i barnafödande ålder.

Därför startar Livsmedelsverket nu en kampanj för att på olika sätt nå ut med information om hur ofta man kan äta fisk med dioxin och PCB samt vilka fiskar det gäller. En särskild webbplats finns, www.nyttigfisk.se, med information om nyttigheter och farligheter när det gäller fisk.

- Vi vill pröva olika vägar att nå de viktigaste målgrupperna. Vi annonserar både i tryckta tidningar och digitalt på olika webbplatser, säger Christina Lindahl.

Sammanlagt kostar hela projektet 2 miljoner kronor.

- Vi startar kampanjen nu under surströmmingstiden. Inte för att vi särskilt vill kritisera surströmmingen, utan för att vi vet att intresset för fisk och strömming är högre vid traditionella högtider än under andra perioder under året, säger Christina Lindahl.

I Sverige är det tillåtet att sälja viss fisk med högre halter av dioxin och PCB än i övriga Europa. En förutsättning för att Sverige skulle beviljas undantag från EU:s gränsvärden var att man informerar om riskerna med att äta sådan fisk. Därför fick Livsmedelsverket i uppdrag av regeringen att under 1,5 år öka sin information till befolkningen om kostråden om fisk.

Pressmeddelande från: Livsmedelsverket