Fredagen den 17 augusti 2012

Extra många hastighetskontroller i samband med skolstarten

Nästa vecka börjar skolan för cirka en miljon barn i åldern 6-16 år. I samband med skolstarten kommer Polisen att göra ökade kontroller av hastigheten utanför landets skolor. Kontrollerna sker i samverkan mellan Polisen, Trafikverket, NTF och SKL.

Många barn blir utsatta för bilister som kör fort utanför skolorna där hastighetsgränsen ofta är 30 km/tim. Drygt 27 000 förare fick böter för att ha överträtt 30-gränsen under 2011. Sju av tio bötfällda var män. Av de som körde mer än 30 km/tim över tillåten hastighet var hela 84 procent män.

– Det är väsentligt större risk för en fotgängare att dö om man blir påkörd i 50 km/tim än i 30. Därför är det väldigt viktigt att fler håller den skyltade 30-gränsen där det vistas många oskyddade trafikanter, säger Bengt Svensson, poliskommissarie på Rikspolisstyrelsen.

– Barnen är det viktigaste vi har och att männen fortsätter att utmärka sig negativt är tråkigt och jag kan bara hoppas att insatsveckan bidrar till en ökad respekt för 30-gränsen, menar Jan Sandberg, VD på NTF.

– Jag tycker att det är väldigt bra att Polisen, NTF, Trafikverket och många kommuner gör en extra insats för att trafiken utanför skolorna ska hålla sig till 30-gränsen. Det är en påminnelse till alla bilister om att låg hastighet är helt avgörande för hur ett barn klarar sig om det skulle bli påkört. Förhoppningsvis fortsätter folk sedan att köra långsamt förbi skolor och andra ställen där det finns mycket oskyddade trafikanter, säger Gunilla Glasare, chef för tillväxt och samhällsbyggnad på Sveriges Kommuner och Landsting.

Pressmeddelande från: Rikspolisstyrelsen