Måndagen den 13 augusti 2012

Gång- och cykelväg till skolan i Hällekis

Ett medborgarförslag från en person i Hällekis har väckt frågan om gång- och cykelvägar i Hällekis, nu föreslår kommunstyrelsen att gatuenheten tar med byggnation av en gång- och cykelväg mellan skolan i Hällekis och Stakes väg, med eventuell fortsättning fram till Sjöråsvägen, i sin investeringsbudget för nästa år. Kostnaden beräknas till ca 800 000 kronor.

Ur säkerhetssynpunkt för skolbarnen har denna gång- och cykelväg varit efterfrågad i många år och nu ser det ut som att det finns hopp om att den till slut kommer att förverkligas.

I medborgarförslaget fanns även förslag om gång- och cykelvägar på Hönsätersvägen, Stakes väg samt Slanthagsvägen.

Beslut i detta ärende kommer att fattas av kommunstyrelsen.