Fredagen den 10 augusti 2012

Vänern får en rad nya Natura 2000-områden

Regeringen har föreslagit 14 nya svenska områden till EU:s nätverk av värdefulla naturområden, Natura 2000. Hela 13 av de 14 ligger i eller vid Vänern.

- Flera av de föreslagna områdena är viktiga för hotade arter som fisktärna, silvertärna och fiskgjuse, säger miljöminister Lena Ek.

Vänern är den tredje största insjön i Europa – och här finns drygt 50 arter häckande sjö- och våtmarksfåglar. Flera i nationellt och internationellt betydande antal. Det rör sig exempelvis om fisktärna, storlom och fiskgjuse. Hälften av Europas fiskgjusar häckar inom Sveriges gränser, och Vänern är ett starkt fäste. I näringsrika vassvikar finns också hotade arter som rördrom, småfläckig sumphöna och brun kärrhök.

Följande områden i eller vid Vänern föreslås nu bli Natura 2000-områden:

 • Norra Vänersnäs skärgård
 • Tösse skärgård
 • Sunnanå
 • Vänersborgsviken
 • Djuröarna
 • Brommö skärgård
 • Kalvö skärgård
 • Kållands skärgårdar
 • Fågelöarna
 • Gullspångsälven
 • Varaskogen
 • Onsö
 • Tjursholmarna
Det fjortonde föreslagna området är ett myrkomplex i Härjedalen.

Regeringen har också beslutat att föreslå justeringar av över 3000 redan beslutade Natura 2000-områden.

Att skydda värdefulla naturområden, Natura 2000-områden, är ett av Sveriges och EU:s viktigaste bidrag för att bevara biologisk mångfald.

Pressmeddelande från: Länsstyrelsen Västra Götalands Län