Onsdagen den 1 augusti 2012

Sten- och mineralmässa på Falkängen till helgen

Nu på lördag och söndag anordnar Skaraborgs Geologiska Sällskap en sten- och mineralmässa på Falkängen i Hällekis.
Det blir utställning och försäljning av mineral, fossil, bearbetad sten, smycken och utrustning för stenbearbetning. Tider: lördag den 4 augusti 10.00 - 17.00, söndag den 5 augusti 10.00 - 16.00.