Måndagen den 16 juli 2012

Dolda i 3000 år, "nya" hällristningar hittade vid Flyhov

Några kilometer öster om Husaby ligger Flyhov, här finns ett av Västsveriges största hällrsitningsområde med hundratals figurer, Den mest uppmärksammade är den internationellt kända "yxguden". Nu har man funnit ännu fler.När en arkeolog, på uppdrag av länsstyrelsen, för en tid sedan höll på att måla i de gamla kända hällristningarna med färg för att de skall synas bättre (detta görs med jämna intervaller) så upptäcktes nya hittills okända ristningar av några skepp, en fotsula och en cirkel som hade legat gömda under några decimeter jord, kanske ända sedan bronsåldern.Man kommer nu att söka tillstånd hos Länsstyrelsen för att gräva vidare på platsen så att man kan konstatera hur stort hela hällristningsområdet egentligen är. De eventuella hällristningar man stöter på kommer att få fortsätta vila under jord, hittar något motiv som tidigare inte finns på platsen kanske det kommer att fyllas i med färg som resterande ristningar.Som bekant är de flesta hällristningar vanligtvis ifyllda med röd färg men nu har man vid Flyhov bytt till vit färg då de syns bättre och då hällristningsområdet vid Flyhov är handikappanpassat.