««  Till ettan    ««  Till nyhetsarkivet  


Välkommen till
KINNEKULLE
"Det blommande berget"

  Sevärdheter och historia på och runt Kinnekulle
  HK´s turistguide
  Lokala hemsidor runt Kinnekulle
  Vykort från Kinnekulle

Välkommen till en informations och turistsida om Kinnekulle. Här hoppas jag att du skall finna den information du söker om Kinnekulle med omnejd för att få en lyckad semester här eller bara för att göra en kort visit.

Var i Sverige finner man väl inom ett så begränsat område så många naturtyper som på Kinnekulle? Frodig lövskog, susande granskog, lundar, lövängar, hagar och alvar.

Vår och försommar är blomsterprakten slösande. Körsbär, hägg och vildapel är samtida med den ovanliga ramslöken, som på flera ställen bildar stora och starkt doftande mattor. Ängar lyser av gullvivor och den sällsynta orkidén guckusko har sina egna favoritställen. Fågelsången är ibland överväldigande, och går du stillsamt fram i markerna kan du se både rådjur, dovhjort och älg.

Kinnekulle består av fem på urberget lagrade bergarter. Ur dem kan man läsa vår jords historia, kanske 540 miljoner år tillbaka. Det var då de första, primitiva djuren uppträdde i havet och många av dem blev kvar som fossil i sandstenen. Betydligt yngre och mer komplicerade är de djur du kan se som trilobiter och orthoceratiter i kalkstenslagret. En minnesramsa som man lärde sig i skolan för att komma ihåg Kinnekulles lager av bergarter var: USA KL 3, Urberg, Sandsten, Alunskiffer, Kalksten, Lerskiffer och TRapp.


Kinnekulle sett från Läckö

På Kinnekulle ser du många murar, ladugårdar och magasin byggda av huggen kalksten. Det är minnen av bergets stenindustri , som var omfattande från 1100-talet till mitten av vårt sekel. I dag återstår bara Råbäcks Mekaniska Stenhuggeri, som återuppväcks varje sommar och låter dig se och höra hur man förr formade kalkstenen till olika nytto- och prydnadsföremål.

Ett populärt sätt att utforska Kinnekulle är att följa vandringsleden, antingen i dess helhet - 45 km - med packning på ryggen, eller längs valda delar av den. Denna naturstig för dig också nära många av de attraktioner som beskrivs på dessa sidor. En detaljerad karta över vandringsleden säljs på Turistbyråerna, och de hjälper dig gärna välja de avsnitt, som bäst passar dina intressen. sen kan du avgöra om det allmänna omdömet om leden stämmer. Det brukar växla mellan "underbart" och "en stor upplevelse".