««  Till ettan    ««  Till nyhetsarkivet  

            
Häffa är föreningen för alla föräldrar som har barn på Hällekis förskola, skola eller fritidshem. Vi vill att så många som möjligt ska vara med att påverka och hjälpa till så att våra barn får en säker och trivsam miljö att vistas i.
 Innehåll
AKTUELLT - senaste informationen
Välkomna alla föräldrar på enheten till Häffamöte!

Vår tanke är:

Att: vi skall hjälpa barnen med olika saker t.ex. skoldisco, bättre utemiljö, bytardagar m.m.

Att: medlemsavgiften som är 50 kr/familj, skall användas till olika saker som kommer barnen till nytta.

Har ni synpunkter eller ideér så framför dem till styrelsen eller ännu bättre är att komma på något av de kommande Häffa-mötena som infaller under läsåret 02-03:
Höstterminen: torsd 3/10 (v 40), månd 18/11 (v 47)
Vårterminen: tisd 21/1 (v 4), onsd 26/2 (v 9), torsd 3/4 (v 14)

Kontakt epost:
Margareta Karlsson