TYCK TILL

Här på "Tyck till" är det du som läsare som står för innehållet. Här kan du uttrycka dina idéer och åsikter om det mesta, men helst skall de ha anknytning till Kinnekullebygden. Skriv något kort, konkret och slående. Som vanligt gäller vett och etikett för de insända åsikterna och inga namn skall nämnas, HK kommer att gallra bort de som inte platsar in med tanke på vad som enligt lag får skrivas på nätet.

Klicka här för att komma till formuläret längst ner på sidan.Götenes lekstugeområde
Nu är väl måttet rågat, när vi skattebetalare ska bekosta dessa Herrars oförmåga att hantera andras pengar. Det gäller narturligtvis leklandet med dess borg. Ska inte dessa herrar som undertecknade avtalet få betala kalaset, men det är väl för mycket begärt, de är väl inga affärsmän.

Publicerad: 2010-10-18
Signatur: PA
Tillsyn - väntjänst
Nu har Ni i Källby fått ett serviceboende-vem, vilka var med i planeringen av boendet?? Att sitta på toan för att kunna duscha kan det vara möjligt.. FINN EN ANNAN LÖSNING. Vad man kan önska som alternativ till kommunens tillkortakommande att ge tillräcklig tillsyn, kanske kan vara en s k väntjänst, där anhöriga turas om att ha jour..

Publicerad: 2010-10-15
Signatur: Gammal i gården!
Detta står Vänsterpartiet i Götene för....
Vänsterpartiet står för orden som Solidaritet, jämlighet och rättvisa. Ord som många tycker är förlegade men som jag nu tycker är lika viktiga då som nu med den politik alliansen för.

Vi Vänsterpartister i Götene står för SOLIDARITET, JÄMLIGHET och RÄTTVISA inom vård och omsorg, Skola och i samhället. Tycker du likadant är en röst på Västerpartiet i Götene en garanti för att vi inte glömmer bort dessa ord i debatten...

Publicerad: 2010-09-08
Signatur: Magnus Kling (V)
Se ungdomar som en resurs
Har någon frågat ungdomarna vad dom vill göra istället för att skära sönder bildäck i Götene....
Några kanske vill spela i ett rockband men saknar lokal. Några kanske vill ha en ungdomsgård
Några kanske vill att någon bry sig om dom
Se ungdomar som en resurs dom skall en dag ta över Sverige och jobba ihop till sin och allas vår vällfärd.

Publicerad: 2010-09-07
Signatur: Magnus Kling (V)
Höga elräkningar
Jag antar att det inte är bara jag som har lessnat på höga elräkningar? Elhandelsföretagen verkar få styra och ställa med priserna precis som de vill. Högre energiskatt hotar.Var finns regelverket för denna marknad? Just nu verkar det vara girighet som bestämmer.

Publicerad: 2010-06-30
Signatur: -
Trygg på natten, min mammas välfärd!
Nu ska Götene kommun bygga nya äldreboende i kommunen! Vad bra!
Dom har redan byggt färdigt i Källby och där sitter vissa duschar felplacerade. Dom gamla får sitta på toaletten och ducha! Är det kvalitet?

I Hällekis ska det tas bort natt tjänster redan innan man börjat bygga. Vad hjälper det om man har ett nytt fint boende om det inte finns personal som kan hjälpa den gamle?

Hur ska man göra om någon fallit ur sängen? Jo vänta in nattpatrullen som kanske är i andra ändan av kommun!!! Är det kvalitet?

Hot och våld? Visst kan man bli arg även om man är gammal! Då är det skönt att veta att det finns en personal till i huset!

Vem låser upp ytterdörren för ambulansen när den personal som finns gör hjärt lung räddning? Är det trygghet?

Jo visst man ska sova på natten, men det är så att ibland kan man inte det och då får man för sig att man ska gå upp och gå en sväng, kanske för att stilla sin oro...

Har någon frågat arbetsmiljöverket om vad dom tycker om ensamarbete i vårdmiljö?
Har någon frågat de boende eller deras anhöriga om det är ok att deras mamma tillbringar en timma på golvet för att nattpatrullen inte är i rätt ända på kommunen och inte kan släppa det dom håller på med på en gång!?

En stilla undran.. HUR TÄNKTE NI?

Det är inga maskiner som man kan stänga av som bor på våra serviceboende! det är våra föräldrar/farföräldrar det vill säga vanliga människor som du och jag som på grund av ålder och sjukdom inte klarar sig själva utan behöver hjälp av änglarna som jobbar inom vården! Tänk om alla yrkesgrupper la ner sin själ iarbetet som vårdpersonalen gör, vilken fin värld vi skulle levt i då!


Publicerad: 2010-06-16
Signatur: ???
Ambulans frågan
Sedan 2004 finns som bekant inte kängre någon Ambulans stationerad i Götene kommun. När det snart är dags att välja styrande i Götene vore det intressant att veta vad partierna har för tankar kring detta. Det har varit ganska tyst om ämnet ett tag nu!

En del förslag har ändå funnits under resans gång. Man har talat om att försöka få tillbaka ambulansen och det har även varit tal om att införa sk. IVPA i kommunen. IVPA betyder I Väntan På Ambulans. Det innebär att kommun och landsting har ett avtal om att räddningstjänsten ska rycka ut på sjukvårdslarm när SOS Alarm bedömer att det tar lång tid för ambulansen att nå fram. Det har betydelse vid plötsligt hjärtstopp då tiden är avgörande för den drabbades chans att överleva. Men kan vara positivt även vid andra typer av akutlarm.

En snabb sökning på internet ger mig svaret att 32 av 49 kommuner i Västra Götaland har denna typen av avtal med landstinget.

Så varför händer inget i Götene kommun??
Svaret är väl detsamma som alltid...pengar!

Publicerad: 2010-06-15
Signatur: Sjukvårdlarm-nu eller aldrig!!, Götene-Bo

Äntligen Götene kommun har troligen köpt vårt fina Folkets park Tror att det kan bli något bra där!!!Grattis till ett bra köp för en gång skull!!

Publicerad: 2010-05-28
Parksugen
Se upp med bergen
Som Skarabo är jag omgiven av platåberg som så här års överträffar varandra i vackra inramningar. En färd genom Valle mot Billingens sluttningar kan bota den värsta vårtrötthet, och då återstår ändå Kinnekulle, Ålleberg, Hunneberg och många andra att upptäcka.

Men värdena måste vårdas. Idag finns ansökningar beviljade för provborrningar i platåbergen efter olika mineraler, uran bland annat. Motståndet kring de direkt hotade bergen är kompakt och faran verkar kanske inte akut, men sådant kan ändra sig snabbt. Klimathotet gör att alla alternativa energikällor jagas, och då kan kärnkraften bli aktuell. Den ger ju inga snabba utsläpp.

Stora ingrepp

Men även på andra sätt är brytningen en katastrof för landskapet. De eftertraktade mineralerna finns i små mängder så skall brytning löna sig krävs det enorma ingrepp i landskapet. Ingrepp som aldrig går att återställa. De enorma natur- och kulturvärden jag kan njuta av kanske inte är lika självklara framöver för mina barnbarn.
Men det handlar inte bara om skönhetsvärden. En brytning kan vara nära nog livshotande. Det dyrbaraste vi kommer att ha i en framtid är ett friskt och rent grundvatten. Men detta grundvatten riskerar att förorenas och förstöras vid en brytning. Mot den bakgrunden är en brytning även ekonomiskt en ren förlust.

Hotad värld

När Sveriges Hembygdsförbund söndagen den 30 maj avslutar sin riksstämma i Skara går en av studiefärderna just till Billingeområdet med dess kultur och natur, men också med påminnelser om en hotad värld. Förhoppningsvis kan vi få ytterligare några engagerade människor som inser den hotande katastrofen.
För vi västgötar är ju som alltid lite för försynta, vi talar ogärna i egen sak. Men i det här fallet måste vi göra det. Berätta högljutt om vad som riskerar att hända. De värden som hotas är alltför stora.

Utsikt från vårklätt Billingen. Nog är detta en vy värd att vårda?Publicerad: 2010-05-18
HANS MENZING
Vänsterpartiet är bra för småföretagarna!
Vänsterpartiet anses inte vara småföretagarnas favoritparti. Bilden av Vänsterpartiet är att vi bekämpar storkapitalet och småkapitalet med samma hårda nypor.

Delvis har vi oss själva att skylla för att den här bilden fått fäste. Rågången mellan att värna löntagarnas rättigheter gentemot multinationella företag och oseriösa arbetsgivare och att underlätta för bagaren i Götene har inte alltid varit glasklar.

Och genom åren har skämten varit många om att Vänsterpartister med egen firma gått och blivit kapitalister.
Men delvis är det också en bild av oss pådyvlad utifrån som inte stämmer.

Både Sverige och Vänsterpartiet har förändrats. Sanningen är att Vänsterpartiet inte bekämpar små företag, tvärtom. Vi har självklart alltid ett löntagarperspektiv i vår politik, men inser också att om löntagarna ska ha ett arbete att gå till måste vi föra en politik som ger förutsättningar för företag att växa.

Dessutom ser småföretagarsverige helt annorlunda ut i dag än för bara tjugo år sen. I takt med att fasta anställningar blir allt sällsyntare i många yrkesgrupper blir det vanligare med enmansföretagare, ofta med låg inkomst och långa arbetsdagar.

Därför har Vänsterpartiet samlat en rad förslag som ska göra det lättare för småföretagare i Sverige. Detta är de fem viktigaste punkterna:

1. Sänk arbetsgivaravgiften
Vi föreslår en sänkning av arbetsgivaravgiften med fem procent för företag med ett fåtal anställda. För enmansföretag föreslår vi en sänkning av egenavgiften med 7,5 procent och en sänkning av arbetsgivaravgiften till 10,21 procent om enmansfirman anställer en person. Det har nämligen visat sig att det största motståndet mot att göra anställningar finns hos just de företagare som inte tidigare har någon anställd.

2. Ta bort sjuklönekostnaden
Vi föreslår att företag med upp till tio anställda helt ska slippa betala 14 dagars sjuklön.

3. Ge exportstöd till småföretag
För småföretag är i dag exportmarknaden i stort sett en stängd marknad. Företagen saknar många gånger de verktyg som behövs för att skapa kontakter på den utländska marknaden, skapa samarbete med utländska företag eller bara ta sig till mässor i utlandet. Därför föreslår Vänsterpartiet 200 miljoner kronor till exportfrämjande åtgärder för perioden 2010-2012.

4. Stöd forskning
För att ge fler småföretag möjlighet att växa genom innovativa varor och tjänster inom miljö- och energiområdena vill vi öka forskningsanslagen till småföretag. Bland annat vill vi kraftigt öka anslaget till forskningsprogrammet Forska & Väx med 100 miljoner kronor 2010-2012 och till stiftelsen Bioteknikföretag med 30 miljoner kronor per år.

5. Stärk det sociala skyddsnätet för småföretagare
Personer som driver eget företag med F-skattsedel ska ha samma rätt till trygghet som anställda. Det finns i dag ingen möjlighet att till rimlig kostnad försäkra sig mot längre inkomstbortfall, vilket gör att ett litet företag kan bli mycket sårbart.

Det här är förslag som går längre än den borgerliga alliansens förslag. Det finns dock en viktig skillnad mellan Vänsterpartiets och högeralliansens syn på småföretagande. Vi menar att egenföretagande måste bygga på fri vilja, entusiasm och idéer och inte bli en nödlösning när kallelserna till anställningsintervjuer uteblir. Sådana lösningar ger inte de bästa förutsättningarna för ett framgångsrikt företagande.

Inledningsvis skrev vi att Vänsterpartiet inte är småföretagarnas favoritparti. Det stämmer inte längre. I alla fall inte om man ska tro den enkät som organisationen Företagarna gjort bland sina medlemmar. I den enkäten fick man ta ställning till vilka av de politiska partiernas småföretagsfrämjande förslag man gillade mest. Vänsterpartiets förslag rankades näst högst, före alla de borgerliga partiernas förslag. I enkäten var förslagen anonymiserade, de röstande småföretagarna visste alltså inte vilket parti som låg bakom vilket förslag.

Så nuförtiden är vi småföretagarnas favoritparti. Småföretagarna vet bara inte om det ännu.

Tack för ordet

Publicerad: 2010-05-18
Ove Nordström (V)
Alliansen prioriterar företagsfusk!
I nyheterna idag (100504) redovisar nyheterna ett omfattande fusk från privata vårdutförare i Stockholmsregionen. Bolagen debiterar landstingen för mer komplicerade behandlingar än vad som utförts. Kontroll existerar inte. Alliansens system bygger helt och hållet på att utförarna är ärliga.
Vad kommer sig denna oerhörda naivitet av?
Här har man vitt och brett anklagat enskilda människor för fusk inom sjukförsäkringssystemen och så inför man ett eget system för utförarna som helt saknar kontroll. Tror man att människor som driver företag är mindre fuskbenägna än andra?
Ansvar för finanserna brukar man hävda från Alliansens sida. På vilket sätt har man tagit ansvar i denna fråga?
Sanningen verkar vara att man inte bryr sig om fusket i denna fråga eftersom det är ideologiskt viktigare för Alliansen att genomföra sina privatiseringar. Då gör det inget att "våra" skattemedel helt plötsligt rinner mellan fingrarna på dem. Det är viktigare att utförarna går med vinst som sedan kan beskattas i något skatteparadis.
Ansvar för finanserna var det ja?

Tack för ordet

Publicerad: 2010-05-04
Ove Nordström (V)
Tillbaka till framtiden!
Så kom då oppositionens gemensamma budget. En budget med framtidstro, visioner och åtgärder som skapar jobb, hållbar utveckling och sammanhållning i landet, inte minst socialt.

Att man kan ha avvikande åsikter om vissa detaljer i denna budget är ju ganska naturligt men helheten, ambitionerna och målsättningarna är alldeles utmärkta.

Äntligen presenteras en politik som vill hålla ihop landet istället för som Alliansen, splittra och ställa olika grupper mot varandra med ständigt ökande klyftor och orättvisor som resultat.
Nu har vi möjligheten att bygga Sverige gemensamt med rättvisan och gemenskapen som ledstjärna.
Hur vi vill ha det avgör vi själva i september, men för mig är valet självklart.

Tack för ordet

Publicerad: 2010-05-04
Ove Nordström (V)
Vägverket, var god (d)röj
Var för en tid sedan på Elgiganten och provade en av de numera så populära elektriska massagedynorna. En knådande och vibrerande skapelse som kostar sisådär en två och ett halvt tusen kronor. Därefter blev det en tur till Kinnekullegården för att ta del av deras fantastiska lunchbuffé.

Den dan blev därför en av de mest omskakande i hela mitt liv. Först massagen hos Elgiganten, därefter en gratis och fullständigt oplanerad helkroppsmassage signerad Vägverket. Att denna snörika vinter köra bil mellan Källby och Medelplana är ett äventyr som borde läggas in i Götene kommuns turistbroschyr. En upplevelse av spänning, frustration, vibration, irritation, nära-döden-upplevelse samt inte minst nervositet för att bilen skall falla sönder i atomer.

Den som ansvarar för snöröjningen av denna vägsträcka har antagligen gått Vägverkets halvtimmeslånga studiecirkel i ämnet "Hur man anlägger och underhåller en isbana". Att köra plogen tio centimeter över asfalten sparar visserligen plogskäret men innebär också att vi bilister blir de som i sista änden får ta smällen. Trodde nog att Vägverkets 0-vision gällde även på vintern.

Publicerad: 2010-01-26
Signatur: Ronny

Vilka ljuvligt fina vinterbilder från Hällekistrakten. Mycket fint att titta på. Tack för denna fina upplevelse per bild.

Vinterväder, Inger, Lerum
Författaren Arthur Lundkvist uttryckte sig ungefär så här; " Jag är alltid skeptisk inför allt det modernt, eftersom det ligger i sakens natur att allt det moderna är flyktigt och därför inom kort blr mycket omodernt "

Felet man gjorde med Medeltidens Värld, var att låta sig hänföras av det moderna (att hänga på Guillous medeltidstrend..osv..bulshit!) istället för att ägna sig åt det äkta och det sanna. Söka djupet i Skaraborgs mer än fantastiska verkliga historia.

Långt innan den dubiöse Guillou och hans Arnfigur klev upp på scenen, var Skaraborg sveriges guldrikaste landskap. Och så var et under hela järnåldern dvs från ca 400 före Kristus t.o.m 1000-talet e.Kr. Att sveriges första kristna kung dessutom levde och verkade här gör ju inte saken sämre.

Så var är nu allla unga "turismförsåsigpåare" ? Varför kan inte skaraborgs politiska ledning förstå att det är här, i den verkliga historien, som den äkta guldgruvan finns? Vad är ni rädda för?

Tyvärr tycks vi nu ha nått vägs ände då Herr Karlsson (Bert) måste inkallas för att ombilda Medeltidens Värld till ännu ett lekland, detta för att ekonomiskt rädda det som räddas kan.

Sorgligt, men knappast fövånande.

God fortsättning och ett hjärtlig Gott Nytt År!

Ove Quist
Det är kul att Kinnekullebacken är öppen MEN visa hänsyn när ni kör bil. Kör sakta på den lilla smala väg som går upp till backen. Jag har redan förlorat en familjemedlem för bilarna. KÖR SAKTA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

En vädjan!!!, Ingela
Jag tycker att föräldrar skall ha lite bättre uppsikt över sina barn då ett gäng natten till annandagen sprang runt inne på tomterna i Hällekis och kastade snöboll på rutor. En familj fick sitt fönster sönderslaget.

Villaägare i Hällekis
På Hällekis skola serveras det mat som eleverna inte tycker om att äta,även det stora fina sallads bordet som skolan har fått pris för har försvunnit. Är det så här vi vill att barnen ska ha det i skolan. Dom har inget alternativ utan är tvingade att äta maten som serveras. Kan inte politikerna fatta att vi måste satsa på barnens skolmat så dom orkar med skoldagen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Mossebo
Varför hela tiden ta dom största sprutorna? Barn blir rädda och vill inte ta svininfluensasprutan!

JUMMA
Vindkraft en ny religion

Typiskt för en religion. "Att säga nej till herren är att säga ja till jävulen".

Vindkraftfolket säger:"Att säga nej till vindkraft är att säga ja till kärnkraft, ja till kolkraft och ja till att vindkraft byggs någon annanstans".
Sanningen är ju att vindkraft och kärnkraft har i alla fall inget med varandra att göra.

Vindkraften står för en fullkomligt försumbar mängd energi (1%) av sämsta kvalitet samtidigt som kärnkraften står för nära halva landets behov av el. Dessutom av högsta kvalitet.

El från vindkraft måste på grund av sin ryckiga produktion hela tiden stöttas av ett annat kraftverk för att elen skall bli användbar i våra vägguttag. Vi kan inte ha en elförsörjning som varierar med vinden. Alltså måste en parallell elproduktion alltid byggas då den skall ta över då det blåser för lite eller för mycket.

Vindkraften har stått för historiens största landskapsförändring. Fördärvat tusentals kvadratkilometer vacker natur.

Det är hög tid att riva ner dessa fula mekano. Vi vill ha tillbaka vår vackra natur.

Natur och miljövän
Svar till Leif A

Nej, jag tillhör inte något parti. Tillhör bara den stora grupp av götenebor som levererar skattepengar utan att få värst mycket i retur. I kommunen tycks man anse att det är bättre och säkrare att ha fel i grupp än att lyssna på dom som enskilt höjt ett varnande finger. Less på att betraktas som "könstig" när man tänker själv och vågar säga sitt.

Funderar på att flytta. För vem bryr sig om de uteblivna ca 200 000 kronorna jag och min fru årligen betalar till Bergsten o company? Klåfingrighet tycks ju löna sig. Så det är bara för Götene kommun att fortsätta kräva mer skattebidrag från "fjollorna" i Stockholm. Ingen bryr sig.

Ola
Vad händer med skateboardrampen på stalpa? Som den ser ut nu är den mest en hälsofara för dom som vill och försöker nyttja den. Jag har fått informationen att den ska flyttas och renoveras upp. Verkar inte hända så mycket.

Markus
Suckande OLA
Funderar på att rösta på dig vid nästa val. Vilket parti tillhör du? Så jag vet vem jag skall kryssa. För du hör väl till de som gärna offrar sin fritid för kommuninvånarnas bästa.

Leif A
Amatörer!

Vilket ekonomiskt magplask. Den sk. Medelti dens Värld är en skandal från början till slut. Lekstuga och penningrullning utan like, dessutom med skattebetalarnas pengar. Inte undra på att många undrar vilka påskyndare av projektet som haft egenintresse i sitt agerande för att "låtsasvärlden" skulle bli av.

Tänk om kommunen istället använt pengarna till arkeologiska utgrävningar, där vi alla kunde få delta. Ett väl beprövat recept för att levandegöra vår historia, som dessutom är verklighetsförankrat - utan att styras av dagismentalitet och klåfingrighet. Men å andra sidan, vad annat kunde man vänta av Götene kommun Suck!

Ola
Varför gör ingen nåt åt problemet med husen på medeltidens värld? Flera av husen när jag har besökt platsen har haft direkt markkontakt med virket. Med kommande rötskador som följd. På några ställen såg det misstänkt ut som om skadorna redan var ett faktum. Sånt kostar pengar. Och vid en eventuell försäljning, ja då blir det problem. Som det är med det här är det en ren kapitalförstöring. Jag vet att problemet påpekades av ett flertal personer redan första året. Snälla, gör något. Det är en fin anläggning. Helt unik i sitt slag i Europa.

Seb. S
Boende i bostadsrättsföreningar, släng Edra sopor där de hör hemma!

Pedant
Tyck till har funnits tidigare i Hällekis-Kuriren klicka här så får du se vad som diskuterades då. Nu gör vi ett nytt försök så får vi se vad som dyker upp denna gång.

Redaktör´n


Din text till "Tyck till":

Rubrik:

Din signatur:


OBS!!! Fyll i denna säkerhetskod för att kunna sända formuläret:
Säkerhetskod: 01/01/2007