Artikeln publicerad: 091110
Falköping satsar 70 miljoner på vindkraftUnder de fyra närmaste åren kommer Falköpings kommun att investera 70 miljoner i vindkraft. Målet är att kommunen som organisation ska bli självförsörjande på el, totalt krävs fem vindkraftverk för en egen produktion på 25 Gwh per år. Kommunen kommer genom delägarskap i aktiebolag och ekonomiska föreningar att investera upp till 15 % i planerade vindkraftparker och grupper om minst tre verk.

Falköpings kommun vill tydligt engagera sig i vindkraftutbyggnaden för att stärka förståelsen och delaktigheten för denna utveckling. Genom kommunal delaktighet och information om vindkraftens positiva effekter, både miljömässigt, socialt och ekonomiskt, skapas bättre förutsättningar till en positiv attityd, ökat lokalt engagemang och ett större lokalt delägande hos kommunens invånare och företag.

Kraven från kommunen för att delta i vindkraftprojekt är att 50 % av investeringen ska göras av privatpersoner som är folkbokförda i Falköpings kommun eller företag som är verksamma i kommunen. Projektet ska bestå av grupper om minst 3 vindkraftverk eller parker.

Information i ett tidigt skede ska ges till alla närboende och delägare samt att en lämplig fördelning av ersätttning för markintrång ska ges till närboende.

Kommunstyrelsens ordförande, Ulf Eriksson (C), är nöjd med beslutet som innebär att Falköpings kommun, som en av de första i Sverige, har satt målet om egen vindkraft till kommunens verksamheter.

- Det är en långsiktig hållbar satsning som kommer att ge kommunen en bättre ekonomi, samtidigt som vi satsar på en miljömässigt bra energiproduktion, säger Ulf.

Pressmeddelande från: Falköpings kommun