Måndagen den 4 mars 2013

Kontroller av fjäderfä

– Syftet med projektet är att se hur djurskyddet fungerar på besättningarna. Vi vill också se om det skiljer i detta mellan äggproduktion och slaktkyckling, säger Johanna Jensen på veterinär- och djurskyddsenheten.

Kontrollerna kommer att vara fullständiga kontroller där samtliga kontrollpunkter för respektive verksamhet kontrolleras. De omfattar bland annat:

  • Beläggningsgrad
  • Inredning: sittpinne, rede och sandbad
  • Utrymmen: ventilation och ljusinsläpp
  • Foder och vatten
  • Rena utrymmen och strömedel
  • Djurens hull och renhet
  • Tillsyn och sjuka djur
  • Personalstyrka
Efter projekttiden kommer en sammanställning av projektet att göras och redovisas bland annat på Länsstyrelsens webbplats och i tidningen Jordbiten.

Pressmeddelande från: Länsstyrelsen Västra Götalands Län