Fredagen den 1 mars 2013

Unga kan få ekonomiskt stöd för att jobba utomlands

Nu finns möjlighet för unga som vill jobba i något annat EU-land att få ekonomiskt stöd via Arbetsförmedlingen. Unga arbetssökande mellan 18 - 30 år som får en anställning i ett annat EU-land i sex månader eller längre kan erhålla en starta-upp-peng. Pengarna är tänkta att användas som ett startkapital för att kunna betala den första hyran och etablera sig i landet.

Dessutom har det ekonomiska stödet för att kunna åka på en intervjuresa till ett annat EU-land utökats till att gälla även för dem som är 18 och 19 år gamla.

Meningen är också att svenska små och medelstora företag som anställer en EU-medborgare från ett annat land kan få ett bidrag för att göra ett särskilt introduktionsprogram för en sådan nyrekrytering.

— Det här projektet är ett sätt att få Europa på fötter igen. I Sverige är ungdomsarbetslösheten hög, men vi vet det finns arbeten i Europa där det är en merit att kunna tala flytande svenska, säger Anna-Karin Palm, Eures Coordinator, Arbetsförmedlingen.

Projektet pågår under året 2013 och 300 ungdomar kan få en starta-upp-peng, lika många kan få bidrag till en intervjuresa och 50 svenska företag kan få stöd för att de anställer över gränserna.

EU-kommissionen tog initiativet, Arbetsförmedlingen och Eures Sverige sökte och har nu fått närmare fem miljoner kronor till projektet. Stödet till unga varierar mellan 5 000 till 10 800 kronor beroende på vilket land de ska arbeta i. Företagen, som kan få bidrag på 4 400 till 10 800 kronor per nyanställd, ska ha högst 250 anställda.

Pressmeddelande från: Arbetsförmedlingen