Torsdagen den 12 april 2012

Världens äldsta tvåvedsbåge funnen i Gräsbo, Uppland

Fyndet gjordes vid en arkeologisk undersökning inför att Svenska kraftnät anlägger en ny kraftledning mellan Hamra i Uppland och Stackbo i Gästrikland. Pilbågen daterats till ca 3500 f. Kr. och är det numera äldsta funna exemplaret i världen!

Ur leravlagringarna i en forntida havsvik/sjö, numera grässlätt, grävde arkeologer från Riksantikvarieämbetet UV Mitt under februari fram ett välbevarat träföremål som visade sig vara del av en pilbåge. Det rör sig om ryggskenan till en sk. tvåvedsbåge. Tvåvedsbågarna stod för ett teknologiskt språng och kan sägas vara föregångare till moderna kompositbågar. Denna typ av pilbågar var under historisk tid vanliga inom samiska miljöer och dateras oftast till vikingatid eller yngre perioder.

Nu har fyndet från Gräsbo daterats till ca 3500 f. Kr. och är därmed det äldsta i världen i sitt slag.

- Sedan tidigare var det äldsta fyndet i Norden av detta slag en båge från Paltamo i Finland daterad till ca 300 f.Kr och det äldsta i världen en båge från Korekom i Japan daterad till ca 2600 f. Kr, berättar Nicklas Björck, arkeolog vid Riksantikvarieämbetet som deltar i utgrävningen.


Pressmeddelande från: Riksantikvarieämbetet