FREDAG 28 JUNI 2024


Foto/källa: Jula

Jula Foundation gör sin första utdelning

Karl-Johan Blank, ägare av Jula Holdingkoncernen har grundat stiftelsen Jula Foundation, tillsammans med sin familj. Stiftelsen gör nu sin första utdelning till organisationer som arbetar inom områden av särskild betydelse för dem.

– Det är en stor glädje och stolthet att vi genom Jula Foundation kan bidra till att stödja viktiga verksamheter och initiativ, framför allt i Skara och Skaraborg, säger Karl-Johan Blank.

För första gången delas nu medel ut baserade på nettoavkastningen för 2023. Totalt fördelas 363 000 kronor till organisationer, som har valts ut för deras engagemang inom ungdomsverksamhet, föreningsliv, välgörande ändamål och bevarande av kulturarv. Utdelningen gjordes på Skara Konsthotell i Skara.

– Vår förhoppning är att dessa medel ska göra en märkbar skillnad och inspirera fler att bidra till samhällsutvecklingen, fortsätter Karl-Johan.

Dessa medel har fördelats till följande organisationer:

Möjlighet att bidra ekonomiskt till projekt och initiativ

Karl-Johan Blank och hans familj har genom Jula Foundation möjlighet att bidra ekonomiskt till projekt och initiativ som främjar samhällsutveckling och stödjer individer och organisationer. Med ett särskilt engagemang för Skara och Skaraborg har stiftelsen valt att rikta sina insatser främst mot dessa områden.


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Jula Holding