TORSDAG 27 JUNI 2024


Genrebild - Foto/källa: NCC

NCC börjar bygga Anstalten Mariestad

På uppdrag av Specialfastigheter bygger NCC Anstalten Mariestad på mark intill anstalten Rödjan i Mariestad. Projektet övergår nu i produktion, och samtidigt uppskattas NCC:s uppdrag omfatta ytterligare cirka 250 MSEK, utöver den initialt kommunicerade summan 900 MSEK.

Projektet ingår i NCC:s och Specialfastigheters strategiska ramavtal. Den nya anstalten är en del av Kriminalvårdens satsning på att möta behovet av fler anstaltsplatser. Anstalten Mariestad blir en sluten anstalt och omfattar tre byggnader med 48 boenderum i varje.

– Anstalter är stora projekt där många funktioner av ett samhälle ska rymmas inom ett begränsat område, vilket kräver noggrann planering och avancerad logistik. NCC strävar alltid efter synergier i våra olika uppdrag och tar med oss värdefull erfarenhet från liknande projekt till Anstalten Mariestad, säger Niklas Sparw, affärsområdeschef NCC Building Sweden.

Efter att gemensamt ha planerat och projekterat i nära samarbete med Specialfastigheter och Kriminalvården övergår nu projektet i produktion. Husen beräknas stå färdiga våren 2027.


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: NCC