MÅNDAG 17 JUNI 2024

Lions besökte Friluftsfrämjandet

Götene Lions besökte på sitt månadsmötet i juni Friluftsfrämjandets klubbstuga Kulleberg på Kinnekulle. Mötet började med att Ulla Jansson presenterade Friluftsfrämjandet och verksamheten hos lokalavdelning Kinnekulle.

På Kinnekulle har man bland annat, i mer än 30 år, arrangerat en årlig Nattvandring som brukar locka flera tusen deltagare. Föreningen köpte Kulleberg av Skara Stift 1991. Det är från början ett gammalt torp byggt redan 1828. Klubbstugan är tillbyggd i några etapper.

Under mötet beslutade Götene Lions att skänka 15 000 kronor till Lions Cancerfond Väst och patientnära cancerforskning i Västsverige. Allt arbete som Lions bedriver är helt ideellt, vilket gör att fondens totala kostnader är mycket låga och över åren under 5 %. Det är avsevärt lägre än de allra flesta insamlingsfonder. Götene Lions beslutade också att bidra med 15 000 kronor till ett ridläger för barn med diabetes hos Götene Ryttarklubb.

Som avslutning på Lions verksamhetsår i juni är traditionen korvgrillning, sång och musik. I år var det tre dragspelare i gruppen Kinnedraget som underhöll Lionsmedlemmarna i samband med maten.


Kinnedraget med Rose-Marie Jakobsson, Torben Evertsson och Göran Thor - Foto/källa: Götene LionsDetta är en nyhet/pressmeddelande från: Götene Lions