FREDAG 14 JUNI 2024


Bild av Peter Woelfel från Pixabay

Dubbelt så många getingar som fjolårets rekordsommar

Antalet saneringar av getingar i maj månad har i år nästan fördubblats mot förra året, som var en riktig getingsommar. Risken finns att det blir ännu ett år med många getingar – tvärt emot hur det borde vara.

Förra året blev en så kallad getingsommar för första gången på länge. Totalt genomförde Rentokil nära 25 000 saneringar över hela Sverige, vilket nästan var dubbelt så många som året innan. I år ser det ut att kunna bli ännu värre då antalet saneringar under maj månad nästan fördubblats jämfört med förra året, som alltså kom att bli en riktig getingsommar.

– Det skulle kunna bli ytterligare en getingsommar, det höga antalet saneringar under maj pekar i den riktningen. Men antalet getingar under en sommar påverkas också av andra faktorer där framför allt vädret spelar in. Nu har vi haft en varm period under maj och då kommer getingarna. Men facit har vi först efter sommaren, säger Johan Peterson, skadedjursexpert på Rentokil (tidigare Nomor).

Brutna getingcykler

Getingar har historiskt följt tydliga cykler. Traditionellt brukar det bli många getingar varannan sommar och vart fjärde år brukar det bli en så kallad getingsommar med väldigt många getingar. De senaste åren har det inte varit så utan antalet getingar har varit lågt ­­– fram till förra sommaren.

– Någonting har hänt de senaste fem åren. Numera går det inte att förutspå på samma sätt som man kunde göra tidigare. Jag vet faktiskt inte vad som har hänt, kanske beror det på att klimatet har förändrats, säger Johan Peterson.

Tips, så undviker du getingar:
  • Tänk på att hålla snyggt och rent vid sopkärl och håll efter spill av sötsaker
  • Sätt insektsnät i öppna fönster
  • Montera insektsnät för att täcka luftspalter, ventiler och ventilationsluckor med mera där getingar kan ta sig in och bygga bo
  • Sätt upp getingfällor i problemområden
Getingsaneringar Sverige
  • 2021 maj, 531
  • 2022 maj, 823
  • 2023 maj, 1061
  • 2024 maj, 1955


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Rentokil Sverige