MÅNDAG 10 JUNI 2024

Förslag för att enklare upptäcka manipulation av A-traktorer

Transportstyrelsen har tagit fram förslag på nya tekniska krav hur hastighets­begränsningen av en A-traktor ska vara utförd: ”Målet med de nya reglerna är att höja trafiksäkerheten – få fler att följa reglerna,” säger Josefine Montelius, utredare vid Transportstyrelsen.

Antalet A-traktorer fortsätter öka, vid årsskiftet 2023-2024 fanns cirka 56 000 A-traktorer registrerade i Sverige, vilket är mer än en fördubbling jämfört med 2019. I takt med A-traktorerna blivit fler har också olyckorna ökat och under 2023 inträffade 346 personskadeolyckor med A-traktor inblandade.

2021 gav regeringen Transportstyrelsen i uppdrag att utreda behovet av ett förändrat regelverk för A-traktorer. En rad regelskärpningar för A-traktorer har sedan dess genomförts för att stärka trafiksäkerheten. Det är nu krav på: vinterdäck, bilbälte, ettårig prövotid på AM-körkortet, max en passagerare per plats och att 30 kilometer i timmen är högsta tillåtna hastighet vid färd på väg.

Lättare att upptäcka manipulation

Nu kommer Transportstyrelsen med förslag för att göra det enklare att upptäcka manipulation av A-traktorer, så att de inte kan köras i högre hastigheter än tillåtet. Vissa typer av elektroniska hastighetsbegränsningar som används i dag är enkla att manipulera, samtidigt som det i många fall är mycket svårt att kontrollera hur de har manipulerats.

Transportstyrelsen har därför tagit fram förslag på nya tydliga tekniska krav på hur hastighets­begränsningen av en A-traktor ska vara utförd. Det handlar till exempel om att en A-traktor ska begränsas elektroniskt med en hastighetsregulator som kopplas in på bilens CAN-bussystem. Mekanisk hastighetsbegränsning kommer fortsatt vara möjligt genom krav på utväxling.

– Vi har tydliggjort kraven. Det blir som en checklista att följa för att göra det enklare för både föräldrar, besiktningsföretag och polis att kontrollera om en A-traktor har manipulerats, säger Josefine Montelius.

Ingen skillnad för gamla A-traktorer

Enligt förslaget kommer alla A-traktorer som godkänts innan de nya reglerna träder i kraft få fortsätta användas precis som innan. Det blir ingen skillnad. Däremot om en A-traktor har manipulerats och stoppas av polis så kommer ägaren föreläggas om registreringsbesiktning där de nya tekniska kraven ska vara uppfyllda.

Skylten ska vara hel och ren

I förlaget finns också tydligare krav på hur LGF-skylten ska placeras och utformas.

– I dag så viks och klipps många skyltar för att passa in. Det är egentligen inte tillåtet, så vi har förtydligat vad som gäller. De här skyltarna ska ju vara hela och rena, säger Josefine Montelius.

Vad händer nu?

Transportstyrelsen vill nu få in synpunkter och förslaget skickas på remiss till berörda myndigheter, organisationer och intressenter. Fram till och med den 2 september 2024 går det att lämna synpunkter på förslaget.

Målet är att de nya reglerna ska börja gälla hösten 2025.


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Transportstyrelsen