SÖNDAG 2 JUNI 2024


Foto/källa: Högskolan i Skövde

Nytt spel från Högskolan hjälper Mariestad att bli klimatneutralt

Mariestads kommun satsar på att vara en klimatneutral stad år 2030. Som ett led i omställningen släpps nu Klimatspelet Mariestad – ett brädspel där spelaren får öva på att under sju år göra Mariestad klimatneutralt. Spelet är utvecklat i samarbete med forskare och studenter vid Högskolan i Skövde.

Inför sommaren 2024 lanseras Klimatspelet Mariestad, ett strategiskt brädspel med hållbarhetsfokus.

– Klimatspelet ska förhoppningsvis sprida kunskap om hur klimatomställningen kan fungera samt inspirera och väcka nyfikenhet om ämnet. Något som är högaktuellt för Mariestad som står inför sin största stadsomvandling i modern tid, samtidigt som utsläppen av växthusgaser behöver minska, säger Maria Gustavsson, samhällsbyggnadsstrateg vid Mariestads kommun.

I spelet tar du dig an rollen av en aktör i Mariestad och spelar projektkort för att få staden klimatneutral, på endast sju år. Du bygger ut grön energi, minskar biltrafiken och expanderar grönområden. Men du måste också se till att du har de pengar och kontakter, tillsammans med forskning, som behövs för att ro iland alla projekten.

– Klimatspelet Mariestad visar hur vi kan bygga hållbart, men också på många av de utmaningar som kan dyka upp på vägen. Spelet har över 100 olika projektkort baserade på verkliga koncept och idéer, säger Lars Vipsjö, lektor på Högskolan i Skövde och projektledare för spelutvecklingen.

Ska spelas i skolor

Tanken är att spelet nu ska spelas av elever i Mariestads kommun, både på högstadium och gymnasium. Även studieförbund skulle kunna vara en målgrupp.

– Skolelever är i högsta grad målgruppen, men även allmänheten, politiker och föreningar är välkomna att spela spelet, säger Lars Vipsjö.

Spelet har utvecklats under två år av studenter från magisterprogrammet Digitalt berättande: spel och kulturarv, vid Högskolan i Skövde, med projektledning av Lars Vipsjö. Spelets design är framtagen av Edvin Skogsholm Sanne och Iris Casado har designat grafiken i stilen solar punk, som reflekterar engagemanget för hållbarhet och innovation.

Ingår i klimatarbete med 23 svenska städer

Klimatneutrala Mariestad 2030 är en satsning som ingår i det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities. I programmet jobbar 23 svenska städer med missionen ”Klimatneutrala städer med ett gott liv för alla inom planetens gränser”.

Spelet är utvecklat med finansiering från Viable Cities och Energimyndigheten genom projektet Klimatneutrala Mariestad 2030 samt tryckt med stöd från Grevillis fond. Projektpartner är Högskolan i Skövde, Mariestads kommun, Unesco Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle och Sweco Sverige AB.


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Högskolan i Skövde