SÖNDAG 2 JUNI 2024


Blommande träda - Fotograf: Per Carlsson

Lantbrukare sår 1300 fotbollsplaner blommor för att främja den biologiska mångfalden

1300 fotbollsplaner med blommor och 20 mil med blommande fältkanter, det är den landskapsbilden som allmänheten kommer möta sommaren 2024 när de åker genom Västra Götaland.

Intresset för att odla blommor för att främja den biologiska mångfalden har nästan fördubblats bland lantbrukarna i Västra Götaland jämfört med förra året. Det visar statistik från Jordbruksverket. Initiativ för att främja en rikare och mer varierad flora och fauna på jordbruksmark har blivit alltmer populärt vilket visar på ett växande engagemang för hållbart jordbruk.

-Det är roligt att arealerna ökar, sen är ökningen troligtvis större än vad statistiken visar, då det är flera lantbrukare som odlar blommor utan att de sökt stöd ur landsbygdsprogrammet, säger Adam Gruvaeus styrelseledamot LRF Västra Götaland.

Adam har själv sått blommor för den biologiska mångfalden och han är nöjd.

-Biologisk mångfald är avgörande för att upprätthålla ekosystemtjänster som pollinering, naturlig skadedjursbekämpning och en bättre jordhälsa. Bönderna har kunskap om och spelar en nyckelroll i att bevara och främja denna mångfald genom sina odlingsmetoder och markförvaltning, det är också en relativt enkel åtgärd att göra, säger Adam Gruvaeus LRF Västra Götaland.

I år är det strax över 600 lantbrukare i Västra Götaland som har sökt stöd ur landsbygdsprogrammet för blommande trädor och blommande fältkanter.

Fakta Jordbruksverket: För miljöytor i grundvillkoren finns en särskild träda och fältkant som heter blommande träda och blommande fältkant. Det är åkermark i träda som såtts med pollen- och nektarrika växter som är attraktiva för pollinerare, andra nyttodjur och fjärilar. Växterna som sås måste finnas på listan över godkända växter. De godkända växterna får sås i blandning med andra växter men de ska vara dominerande på arealen när de är etablerade. Växterna anses vara etablerade när de har kommit upp så att det går att avgöra vilken sort det är. Växterna ska vara etablerade på arealen senast den 15 juli.


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: LRF