TORSDAG 22 FEBRUARI 2024

Årsmöte för Götene Idrottshistoriska Sällskap

Götene Idrottshistoriska Sällskap har hållit sitt årsmöte. Innan förhandlingarna berättade Robin Ljungkvist om sin framgångsrika karriär inom parabowling där han är landslagsspelare.

Årsmötesförhandlingarna leddes av Peter Legendi. Från verksamheten för 2023 kan som exempel nämnas att Roland Nordh berättat om fotbollen i Årnäs och sällskapet gästades i april av OS-simmerskan Sofia Kraft som kommer från Götene.

Under innevarande år väntar besök hos föreningar, bland annat Götene Tennisklubb i mars och Lundsbrunns Golfklubb i april.

Årsmötet beslutade att höja sällskapets medlemsavgift till 200 kronor från och med år 2025. Detta i syfte att inte ta ut några kostnader från medlemmarna vid sällskapets olika arrangemang.

Som ordförande på ett år omvaldes Fredrik Larsson. Som styrelseledamöter på två år valdes Carina Larsson och Ola Andersson. Bengt G. Nilsson och Peter Legendi ha ett år kvar. Margareta Karlsson valdes till revisor.

/Fredrik Larsson