MÅNDAG 19 FEBRUARI 2024


Bild av andreas160578 från Pixabay

Var tionde bil är laddbar i Västra Götalands län

I slutet av 2023 fanns det 88 168 laddbara personbilar i trafik i Västra Götalands län. Det är en ökning med 27 procent jämfört med året innan. Det visar ny statistik från Trafikanalys.

I slutet av 2023 fanns 807 719 personbilar i trafik i Västra Götalands län, det motsvarar 457 bilar per 1 000 invånare. Majoriteten, 81 procent, av bilarna drivs med bensin eller diesel. För att nå nettonollutsläpp till 2045 är elektrifiering av fordonsflottan en viktig pusselbit.*

Antalet helelektriska bilar i länet var 48 936 och antalet laddhybrider 39 232, det är en ökning med 37 respektive 16 procent jämfört med 2022.

- Omställningen av personbilsflottan tar tid, dels på grund av det stora antalet fordon, dels för att en personbil i genomsnitt är 20 år när den skrotas. Det betyder att bilar som nyregistreras idag kan finnas kvar i trafik en bit in på 2040-talet, säger Anette Myhr, statistiker på Trafikanalys.

Av kommunerna i Västra Götalands län har Mölndal, Göteborg och Härryda högst andel laddbara bilar i trafik.


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Trafikanalys