FREDAG 16 FEBRUARI 2024


Albin Främgård från Kinnekulle Energi AB, besökte Götene Lions och talade om utmaningar inom energiområdet - Foto/källa: Götene Lions

Mycket energi på Lions februarimöte

Götene Lions hade på sitt februarimöte besök av Albin Främgård VD på Kinnekulle Energi AB.

Under sin presentation av företaget släppte han bland annat nyheten att den fina Elon-butiken, som idag säljer vitvaror och elprylar, också kommer att börja sälja Ljud & Bild. Det är produkter som idag inte finns av köpa i Götene.

För att hänga med i branschen är det viktigt med affärsutveckling. Kinnekulle Energi tittar ständigt på nya produkter, tjänster och helhetslösningar. Sedan 10 år bedriver företaget elhandel, idag genom ett samarbete med Mälarenergi där kundantalet stadigt ökar.

Energisystemets utmaningar, nationellt och lokalt

Albin Främgård gav Götene Lions en bild av utmaningar inom det högaktuella energiområdet.

Sverige har en unik möjlighet att gå före när det gäller omställningen, då vi har mycket grön elproduktion i Sverige, framför allt stabil vattenkraft. Efterfrågan på fossilfria produkter kommer att öka och därmed kommer nya marknader att etableras i Sverige.

Energiföretag möjliggör för aktörer att utveckla Sverige genom att drifta och utveckla elnäten. Detta kommer inte utan utmaningar. Tillgången på effekt, både stabil produktion och transiteringen av den producerade elen är en utmaning.

Politiska beslut och regelverk är en förutsättning för att det skall vara möjligt att ställa om. Det är viktigt att man tar genomtänkta beslut så det inte i nästa steg är hindrande för utvecklingen. Det är ett stort utbyggnadsbehov av transmissionsnät och kortare ledtiderna för ledningsbyggnad.

Personalbrist är en stor utmaning. Energibranschen behöver ungefär 8000 nya medarbetare de närmsta åren, så här behövs krafttag. Kinnekulle Energi drar sitt strå till stacken genom att bekosta gymnasieutbildning för nya distributionselektriker. Detta görs tillsammans med De la Gardiegymnasiet.

Balansen i elnätet är också en utmaning, då allt mer intermittent elproduktion kommer in i näten. Här behövs stödtjänster i form av kraftverk som står stand by för att skjuta till effekt om det blir brist på el. Om det å andra sidan är för mycket produktion i nätet, och vi inte kan exportera elen, så behövs lagring till exempel i batterier eller vätgaslager.

Elbehovet kommer att öka och en förväntad fördubbling av elanvändning från dagens 140 till 330 Terawattimmar år 2045. Därtill ett effektbehov från dagens 25 till 49 Megawatt.

Hur skall utmaningarna lösas?

All produktion kommer att behövas oavsett kraftslag, det behövs en förändrad process för utbyggnad av stam- och regionnätsledningar, så det går snabbare att få nya ledningar på plats.

Man behöver få till en sammanhållen strategi för el och fjärrvärme. Man bör undvika att värma upp med el och i stället bygga ut fjärrvärmen. Skapa flexibilitet genom nya former av avtal för att dela på befintlig effekt.

Albin berättar att Kinnekulle Energi tillsammans med några kunder har startat upp effekthandel, vilket kort innebär att man minskar sin elförbrukning under den viss tidsperiod så att man frigör effekt i elnätet för att möjliggöra nya etableringar eller utbyggnad av befintliga verksamheter. Det är just nu ett pilotprojekt där Göteborg Energi, Mölndals Energi och Kinnekulle Energi är först i Västsverige att erbjuda effekthandel.

Lions våraktiviteter

På Lions februarimöte berättade ansvarig för Knutsdansen att det var ganska många som deltog i dansen i år. Efteråt serverade Lions som vanligt korv med bröd till stora och små. Julgransinsamlingen genomfördes i Götene tätort dagen efter Tjugondag Knut och de insamlade pengarna gick oavkortat till Lions Cancerfond Väst. Årets Götenelörda blir den 1 juni. En kommitté för Götenelördan har börjat jobba med förberedelser och vill bland annat gärna ha namnförslag till utmärkelserna Hedrande Ungdom och Fostrande Gärning. I den populära Lions-femman tävlar som vanligt skolklasser i årskurs fem om fina priser i form av ekonomiskt stöd till skolresa eller dylikt. Klassföräldrar är till stor hjälp när klasserna ska delta i Lions-femman. I vårens mötesprogram för Götene Lions ingår både fler intressanta föredrag och några studiebesök.


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Götene Lions