MÅNDAG 12 FEBRUARI 2024

Kontantuttagen i Västra Götaland minskar med 19 procent

Under andra halvåret 2023 tog varje invånare i Västra Götaland i genomsnitt ut 446 kronor i månaden ur Bankomats kontantautomater, vilket är en minskning med 19 procent jämfört med motsvarande period 2022. På riksnivå är motsvarande minskning också 19 procent, vilket kan jämföras med en tidigare genomsnittlig minskning på cirka 10 procent per år.

– Kontanthanteringen har nu hamnat i en negativ och självförstärkande spiral. Vi har länge sett en minskad efterfrågan på kontanter. Det har lett till att många företag som erbjuder kontanttjänster har dragit ner på eller helt upphört med sin service. När det har blivit svårt för konsumenterna att använda kontanter minskar deras efterfrågan på kontanter ännu mer, säger Johan Nilsson, marknadschef på Bankomat AB.

Under andra halvåret 2023 tog invånarna i Västra Götaland ut i genomsnitt 446 kronor per person och månad. Motsvarande siffra för hösten 2022 var 548 kronor. Uttagen av kontanter i Västra Götaland minskade därmed med 19 procent.

Även i hela Sverige minskade kontantuttagen med 19 procent. Med undantag av en tillfällig ökning av kontantuttagen efter Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina har uttagen av kontanter över tid minskat med i genomsnitt 10 procent per år.

– Det finns ett stort samhällsbehov av en fungerande kontanthantering, inte minst för människor i digitalt utanförskap och för samhällets krisberedskap. Nu är det viktigare än någonsin att marknadsaktörerna tar samhällsansvar och att staten tar ett finansiellt ansvar för kontanthanteringen, säger Johan Nilsson.

De mest sårbara delarna av kontantkedjan är nu räkningsbetalningar över disk, kommersiell värdehantering och handelns kontanthantering

Sedan företaget ClearOn år 2022 lade ner sin tjänst Kassagirot finns i dag begränsade möjligheter att betala räkningar kontant. Det finns endast ett företag i Sverige, Loomis, som erbjuder värdehantering till myndigheter, företag och föreningar. Allt fler butiker och restauranger slutar också att ta emot kontanter.

I januari tillsatte regeringen en utredning om möjligheten att betala med kontanter. I uppdraget ingår att föreslå åtgärder för att stärka kontanthanteringen i samhället.

– Min förhoppning är att utredningen presenterar konkreta förslag kring hur de mest sårbara delarna i kontantkedjan kan stärkas, så att de fungerar såväl i vardag som i kris. Vi hoppas också att utredningen klargör att det i slutändan är statens uppgift att upprätthålla en samhällsviktig infrastruktur med svag kommersiell bärkraft, säger Johan Nilsson.


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Bankomat