LÖRDAG 10 FEBRUARI 2024

Ät inte fisk från södra Bottensjön för ofta - förhöjda halter av PFAS

Miljönämnden i Karlsborgs kommun har i samarbete med Livsmedelsverket och Länsstyrelsen i Västra Götaland utfärdat en tillfällig kostrekommendation för fisk som fångats i södra delen av Bottensjön. Det beror på att fisken innehåller förhöjda halter av PFAS, ett ämne som kan skada hälsan vid långvarig exponering.

Den tillfälliga kostrekommendationen innebär att alla som bor i eller besöker Karlsborgs kommun bör begränsa sitt intag av fisk från södra Bottensjön till högst 2-3 gånger per år. Det gäller oavsett ålder, kön eller hälsotillstånd.

Bakgrunden till den tillfälliga kostrekommendationen är att EU har satt ett lägre gränsvärde för hur mycket PFAS man kan få i sig per vecka, baserat på nya vetenskapliga studier om PFAS effekter på hälsan.

Länsstyrelsen i Västra Götaland har under 2021 analyserat PFAS-halten i abborre från södra Bottensjön och funnit att den överstiger Livsmedelsverkets nya riktvärden för egenfångad fisk. Fler analyser av andra fiskarter i sjön kommer att genomföras. Tills dess gäller den tillfälliga kostrekommendationen.

Den tillfälliga kostrekommendationen är inte ett fiske- eller badförbud. Det är fortfarande tillåtet att fiska och bada i södra Bottensjön, men man bör vara försiktig med att äta fisken därifrån.

Källa: Miljösamverkan östra Skaraborg