TISDAG 6 FEBRUARI 2024

Den samiska nationaldagen: en dag för att fira samisk kultur och historia

Den 6 februari är en speciell dag för samer i Sverige och övriga Sápmi. Det är den samiska nationaldagen och officiell flaggdag sedan 1993, som firas för att hedra samernas kultur, historia och rättigheter som ett urfolk i Europa.

Bakgrunden till dagen

Året 1917 samlades hundratals samer från Sverige och Norge i Trondheim för att delta i det första samiska landsmötet. Detta historiska möte var en milstolpe i samisk historia, då det var första gången nord- och sydsamer samlades gränslöst för att diskutera gemensamma frågor.

Landsmötet i Trondheim belyste behovet av samisk enighet och gemenskap. Därför valdes den 6 februari som en symboldag för alla samer, oavsett vilket land de bor i. Dagen representerar en samhörighet och stolthet över den samiska kulturen och identiteten.

Firandet idag

Den samiska nationaldagen firades för första gången 1993 i samband med FN:s internationella urfolksår. Sedan dess har dagen blivit ett tillfälle för samer att visa sin stolthet och identitet, men också för att uppmärksamma de frågor som är aktuella för samerna idag. Till exempel handlar det om rätten till mark, språk, utbildning, hälsa och självbestämmande.

Den samiska nationaldagen firas på olika sätt i olika samhällen och platser. Det kan vara genom flagghissning, jojk, dans, musik, föreläsningar, utställningar, filmvisningar eller andra aktiviteter. Den samiska flaggan är gemensam för alla samer och har fyra färger: röd, blå, grön och gul. De symboliserar elden, vattnet, naturen och solen. I mitten av flaggan finns en cirkel som består av en röd solring och en blå månring. De står för samernas andlighet och samhörighet och ingår också i den traditionella samiska dräkten, kolten.

En dag för alla

Den samiska nationaldagen är inte bara en dag för samer, utan också för alla som vill lära sig mer om samernas kultur och historia. Det är en dag för att visa respekt, solidaritet och dialog mellan olika folk och nationer. Det är en dag för att fira samernas bidrag till det nordiska och europeiska samhället.